Търси: find . .    
Рег.N:
От дата
Представляващ
Сдружение
Създадено на
Адрес
Предмет на дейност
Срок
Ид.части[%]
Представителство
[Expand]12012.08.2019ГЕОРГИ КИРИЛОВ КОТРУЛЕВРЕГИСТРАЦИЯ НА СДРУЖЕНИ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ ПО ЧЛ.29, АЛ.1 ОТ ЗУЕС08.07.2019 ГР. САНДАНСКИ , жкСпартак,N:34,бл.,вх.   неопределен 0 
[Expand]11920.02.2019БЕЙХАН ХАСАН ЗАИДУЛ.АТАНАС ДАВИДОВ №110.01.2019 ГР. САНДАНСКИ , ул.Атанас Давидов ,N:1,бл.,вх. регистрация на сдружени на собствениците по чл.29, ал.1 от ЗУЕС неопределен 0 
[Expand]11814.02.2019ВАСИЛ МИХАЙЛОВ ГЛИНДЖУРСКИГР. САНДАНСКИ, УЛ. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ №606.01.2019 ГР. САНДАНСКИ , УЛ.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ,N:6,бл.,вх. чл. 25 ал.2 от ЗУЕС 2 77.1управител
[Expand]11721.06.2018АНГЕЛ НИКОЛОВ СТОЛИНЧЕВГР. САНДАНСКИ, УЛ. ВИХРЕН №726.04.2018 ГР. САНДАНСКИ , УЛ.ВИХРЕН,N:7,бл.,вх. Усвояване на средства от фондовете на Европейския съюз и/или от държавния или общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост. неопределен 98 
[Expand]11621.06.2018РАЛИЦА ВАЛЕНТИНОВА ЕНЧЕВАГР. САНДАНСКИ, УЛ. ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ, N: 3016.05.2018 ГР. САНДАНСКИ , УЛ. ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ,N:30,бл.,вх. Усвояване на средства от фондовете на Европейския съюз и/или от държавния или общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост. неопределен 100заедно
[Expand]11512.06.2018ЕМИЛ ИЛИЕВ ФИЛИПОВГР. САНДАНСКИ, УЛ. ПЪРВИ МАЙ, N: 3228.05.2018 ГР. САНДАНСКИ , ул.ПЪРВИ МАЙ,N:32,бл.,вх. Усвояване на средства от фондовете на Европейския съюз и/или от държавния или общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост. неопределен 62 
[Expand]11429.05.2018ВАНЬО ГЕОРГИЕВ ЛОЗАНОВГР. САНДАНСКИ, УЛ.ПЪРВИ МАЙ, N: 32, ВХОД Б10.01.2017 ГР. САНДАНСКИ , ул.ПЪРВИ МАЙ,N:32,бл.,вх.Б Усвояване на средства от фондовете на Европейския съюз и/или от държавния или общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост. неопределен 80заедно
[Expand]11325.04.2018ЕВГЕНИ ДИМИТРОВ ХРИСТОВГР. САНДАНСКИ, УЛ. "НИКОЛА ВАПЦАРОВ" №2525.04.2018 ГР. САНДАНСКИ , ул.Никола Вапцаров,N:25,бл.,вх. Усвояване на средства от фондовете на Европейския съюз и/или от държавния или общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост. неопределен 98заедно
[Expand]11206.10.2016НЕВЕНА ГЕОРГИЕВА АЦЕВАГР. САНДАНСКИ, Ж.К "СПАРТАК" БЛ.24,БЛ25,БЛ.26, БЛ.27, БЛ.28, БЛ.2917.08.2016 ГР. САНДАНСКИ , жкСпартак,N:,бл.27,вх. Усвояване на средства от фондовете на Европейския съюз и/или от държавния или общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост. неопределен 95.85управител
[Expand]11123.08.2016ЮЛИАНА ПЛАМЕНОВА ТРЕНДАФИЛОВАГР.САНДАНСКИ, ЖК. "СПАРТАК", БЛ.1, БЛ.2, БЛ.3, БЛ. 4А, БЛ. 4Б, БЛ. 501.07.2016 ГР. САНДАНСКИ , жкСпартак,N:,бл.2,вх. Усвояване на средства от фондовете на Европейския съюз и/или от държавния или общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост неопределен 95.79управител
Стр.: 1 - 12 (117 записа)Prev1234567101112Next v