Търси: find . .    
Рег.N:
От дата
Представляващ
Сдружение
Създадено на
Адрес
Предмет на дейност
Срок
Ид.части[%]
Представителство
[Expand]11206.10.2016НЕВЕНА ГЕОРГИЕВА АЦЕВАГР. САНДАНСКИ, Ж.К "СПАРТАК" БЛ.24,БЛ25,БЛ.26, БЛ.27, БЛ.28, БЛ.2917.08.2016 ГР. САНДАНСКИ , жкСпартак,N:,бл.27,вх. Усвояване на средства от фондовете на Европейския съюз и/или от държавния или общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост. неопределен 95.85управител
[Expand]11123.08.2016ЮЛИАНА ПЛАМЕНОВА ТРЕНДАФИЛОВАГР.САНДАНСКИ, ЖК. "СПАРТАК", БЛ.1, БЛ.2, БЛ.3, БЛ. 4А, БЛ. 4Б, БЛ. 501.07.2016 ГР. САНДАНСКИ , жкСпартак,N:,бл.2,вх. Усвояване на средства от фондовете на Европейския съюз и/или от държавния или общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост неопределен 95.79управител
[Expand]11012.08.2016ВЕНЕТА ИВАНОВА РОГЛЕВАГР. САНДАНСКИ, БУЛ. "СВОБОДА" БЛ.37, БЛ.39, БЛ.41"28.07.2016 ГР. САНДАНСКИ , БУЛ.СВОБОДА,N:37,бл.37,вх. Усвояване на средства от фондовете на Европейския съюз и/или от държавния или общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост неопределен 95.15управител
[Expand]10911.07.2016ВЕНЦИСЛАВ ДИМИТРОВ КАКАРАДОВГР. САНДАНСКИ, УЛ. "СТЕФАН СТАМБОЛОВ" БЛ.№37, БЛ. №39, БЛ. №4107.07.2016 ГР. САНДАНСКИ , БУЛ.СТЕФАН СТАМБОЛОВ ,N:41,бл.41,вх. Усвояване на средства от фондовете на Европейския съюз и/или от държавния или общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост неопределен 94.02заедно
[Expand]10807.07.2016ИВАН ГАВРИЛОВ ТАГАРЕВГР. САНДАНСКИ, ЖК. "СПАРТАК", БЛ. №10, ВХ.А,ВХ.Б, ВХ.В, БЛ. №11, ВХ. А, ВХ. Б26.06.2016 ГР. САНДАНСКИ , жкСпартак,N:,бл.10,вх. Усвояване на средства от фондовете на Европейския съюз и/или от държавния или общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост. неопределен 97.09управител
[Expand]10705.07.2016МАРИЯ ПАНЧЕВА ПАНОВАГР. САНДАНСКИ, УЛ. "КРАЙРЕЧНА" №18,№20,№2204.07.2016 ГР. САНДАНСКИ , УЛ.КРАЙРЕЧНА,N:18,бл.,вх. Усвояване на средства от фондовете на Европейския съюз и/или от държавния или общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост. неопределен 93.6управител
[Expand]10601.07.2016ИВАЙЛО БОЙКОВ ДИМОВГР. САНДАНСКИ, УЛ. "СТЕФАН СТАМБОЛОВ" №56, №58, №6012.06.2016 ГР. САНДАНСКИ , БУЛ.СТЕФАН СТАМБОЛОВ ,N:58,бл.,вх. Усвояване на средства от фондовете на Европейския съюз и/или от държавния или общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост. неопределен 85.73управител
[Expand]10528.06.2016ПЕТКО ДИМИТРОВ ВЛАХОВГР.САНДАНСКИ, УЛ.ПАНАЙОТ ВОЛОВ" , БЛ.№8, БЛ.№9, БЛ.№1019.06.2016 ГР. САНДАНСКИ , УЛ.ПАНАЙОТ ВОЛОВ,N:,бл.8,вх. “За усвояване на средства от фондовете на Европейския съюз и/или от държавния или общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост собствениците могат да учредяват сдружение.“ неопределен 83.09управител
[Expand]10428.06.2016ИВАН КРУМОВ БОГДАНОВГР. САНДАНСКИ, Ж.К. "СПАРТАК", БЛ.6,ВХ.А, БЛ.6, ВХ.Б, БЛ.7, ВХ.А, БЛ.7, ВХ.Б25.06.2016 ГР. САНДАНСКИ , жкСпартак,N:,бл.6,вх.А “За усвояване на средства от фондовете на Европейския съюз и/или от държавния или общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост собствениците могат да учредяват сдружение.“ неопределен 90.68управител
[Expand]10328.06.2016ВЕЛИКА ВЛАДИМИРОВА АБДУЛАГР. САНДАНСКИ, УЛ. "АСЕН ЗЛАТАРЕВ" БЛ.6, БЛ.7, БЛ.8, БЛ.9, БЛ.1010.06.2016 ГР. САНДАНСКИ , УЛ.АСЕН ЗЛАТАРОВ ,N:8,бл.8,вх. “За усвояване на средства от фондовете на Европейския съюз и/или от държавния или общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост собствениците могат да учредяват сдружение.“ неопределен 96.42управител
Стр.: 1 - 11 (109 записа)Prev123456791011Next v