Досие №48 на процедура "Зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища на територията на община Сандански през зимен сезон 2015-2016 год."
Плащане по Договор №393-05/ 11.12.2015 г.
Публична покана съгласно гл. 8a преди 15.04.2016г.: Зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища на територията на община Сандански през зимен сезон 2015-2016 год. досие
Боряна Трушева / 18.12.2015 14:10

Във връзка с Договор №393-05/ 11.12.2015 г. е извършено плащане за снегопочистване в община Сандански за сезон 2015-2016 на стойност 37 225,00 лв. на 18.12.2015 г. по фактура №1228/ 17.12.2015 г. с фирма "Пътно поддържане-Сандански" ЕООД.

Зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа през зимен сезон 2015-2016 год.
Публична покана съгласно гл. 8a преди 15.04.2016г.: Зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища на територията на община Сандански през зимен сезон 2015-2016 год. досие
Община Сандански / 11.12.2015 10:54

Договор към Зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища на територията на община Сандански през зимен сезон 2015-2016 год.

Община Сандански обяви сключването на договор по обществена поръчка с предмет: „Зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища на територията на община Сандански през зимен сезон 2015-2016 год.”:

 

На настоящата страница се предоставя пълен достъп до ДОКУМЕНТАЦИЯТА НА ДОГОВОРА

Електронни документи:

Dogovor.pdf [1,53 МБ | PDF]
Зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа сезон 2015-2016 година
Публична покана съгласно гл. 8a преди 15.04.2016г.: Зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища на територията на община Сандански през зимен сезон 2015-2016 год. досие
Община Сандански / 09.12.2015 08:56

Протокол към Зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища на територията на община Сандански през зимен сезон 2015-2016 год.

Община Сандански обяви изготвянето на протокол по обществена поръчка с предмет: „Зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища на територията на община Сандански през зимен сезон 2015-2016 год.”:

  • /
Зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа през зимен сезон 2015-2016 год.
Публична покана съгласно гл. 8a преди 15.04.2016г.: Зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища на територията на община Сандански през зимен сезон 2015-2016 год. досие
Община Сандански / 24.11.2015 09:37

Зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа на територията на община Сандански през зимен сезон 2015-2016 год.

Намерени са 4 записа