Досие №34 на процедура "«ИЗГРАЖДАНЕ НА ВЕЛОСИПЕДНА АЛЕЯ ОТ ТУРИСТИЧЕСКИ ОБЕКТИ ДО ГРАДСКИЯ ПАРК»СВЕТИ ВРАЧ»"
Приключване на договора за СМР Велосипедна алея
Публична покана съгласно гл. 8a преди 15.04.2016г.: досие
Община Сандански / 13.09.2015 10:20

Приключи изпълнението на догорвора с избрания изпълнител с протокол образец 19 от 31.07.2015 год.

Намерен e 1 запис