Досие №34 на процедура "«ИЗГРАЖДАНЕ НА ВЕЛОСИПЕДНА АЛЕЯ ОТ ТУРИСТИЧЕСКИ ОБЕКТИ ДО ГРАДСКИЯ ПАРК»СВЕТИ ВРАЧ»"
Приключване на договора за СМР Велосипедна алея
Публична покана съгласно гл. 8a преди 15.04.2016г.: досие
Община Сандански / 13.09.2015 10:20

Приключи изпълнението на догорвора с избрания изпълнител с протокол образец 19 от 31.07.2015 год.

Договор за осъществяване на строителен надзор за обект: «ИЗГРАЖДАНЕ НА ВЕЛОСИПЕДНА АЛЕЯ ОТ ТУРИСТИЧЕСКИ ОБЕКТИ ДО ГРАДСКИЯ ПАРК»СВЕТИ ВРАЧ»
Публична покана съгласно гл. 8a преди 15.04.2016г.: досие
Община Сандански / 22.05.2015 14:15

Община Сандански сключи договор за осъществяване на независим строителн надзор  «ИЗГРАЖДАНЕ НА ВЕЛОСИПЕДНА АЛЕЯ ОТ ТУРИСТИЧЕСКИ ОБЕКТИ ДО ГРАДСКИЯ ПАРК»СВЕТИ ВРАЧ»

Договор с избраният изпълнител за СМР Изграждане на велосипедна алея
Публична покана съгласно гл. 8a преди 15.04.2016г.: досие
Община Сандански / 18.05.2015 10:32

Договор към «ИЗГРАЖДАНЕ НА ВЕЛОСИПЕДНА АЛЕЯ ОТ ТУРИСТИЧЕСКИ ОБЕКТИ ДО ГРАДСКИЯ ПАРК»СВЕТИ ВРАЧ»

Община Сандански обяви сключването на договор по обществена поръчка с предмет: „«ИЗГРАЖДАНЕ НА ВЕЛОСИПЕДНА АЛЕЯ ОТ ТУРИСТИЧЕСКИ ОБЕКТИ ДО ГРАДСКИЯ ПАРК»СВЕТИ ВРАЧ»”:

 

На настоящата страница се предоставя пълен достъп до ДОКУМЕНТАЦИЯТА НА ДОГОВОРА

Електронни документи:

Договор № 191-04/ 15.05.2015 год. [2,98 МБ | PDF]
Протокол
Публична покана съгласно гл. 8a преди 15.04.2016г.: досие
Община Сандански / 13.05.2015 16:45

Протокол към «ИЗГРАЖДАНЕ НА ВЕЛОСИПЕДНА АЛЕЯ ОТ ТУРИСТИЧЕСКИ ОБЕКТИ ДО ГРАДСКИЯ ПАРК»СВЕТИ ВРАЧ»

Община Сандански обяви изготвянето на протокол по обществена поръчка с предмет: „«ИЗГРАЖДАНЕ НА ВЕЛОСИПЕДНА АЛЕЯ ОТ ТУРИСТИЧЕСКИ ОБЕКТИ ДО ГРАДСКИЯ ПАРК»СВЕТИ ВРАЧ»”

«ИЗГРАЖДАНЕ НА ВЕЛОСИПЕДНА АЛЕЯ ОТ ТУРИСТИЧЕСКИ ОБЕКТИ ДО ГРАДСКИЯ ПАРК»СВЕТИ ВРАЧ»
Публична покана съгласно гл. 8a преди 15.04.2016г.: досие
Община Сандански / 27.04.2015 16:39

 В регистъра на АОП е публикувана публична покана с уникален № 9041231

Намерени са 5 записа