Досие №27 на процедура "Залесяване  Широколистни култури: при наклон, по-малък или равен на 10.0° - 2.1589 ха; 2. Попълване  Попълване през 1-та година - 2.1589 ха;  Попълване през 2-та година - 2.1589 ха;  Попълване през 3-та година -2.1589 ха; 3. Отглеждане  Отглеждане - 1 година (3 пъти) - 2.1589 ха;  Отглеждане - 2 година (3 пъти) - 2.1589 ха;  Отглеждане - 3 година (2 пъти) - 2.1589 ха;  Отглеждане - 4 година (1 път) - 2.1589 ха;  Отглеждане - 5 година (1 път) - 2.1589 ха. "
Договор с избраният изпълнител Залесяване
Публична покана съгласно гл. 8a преди 15.04.2016г.: Залесяване  Широколистни култури: при наклон, по-малък или равен на 10.0° - 2.1589 ха; 2. Попълване  Попълване през 1-та година - 2.1589 ха;  Попълване през 2-та година - 2.1589 ха;  Попълване през 3-та година -2.1589 ха; 3. Отглеждане  Отглеждане - 1 година (3 пъти) - 2.1589 ха;  Отглеждане - 2 година (3 пъти) - 2.1589 ха;  Отглеждане - 3 година (2 пъти) - 2.1589 ха;  Отглеждане - 4 година (1 път) - 2.1589 ха;  Отглеждане - 5 година (1 път) - 2.1589 ха. досие
Община Сандански / 04.05.2015 09:20

Договор към Залесяване  Широколистни култури: при наклон, по-малък или равен на 10.0° - 2.1589 ха; 2. Попълване  Попълване през 1-та година - 2.1589 ха;  Попълване през 2-та година - 2.1589 ха;  Попълване през 3-та година -2.1589 ха; 3. Отглеждане  Отглеждане - 1 година (3 пъти) - 2.1589 ха;  Отглеждане - 2 година (3 пъти) - 2.1589 ха;  Отглеждане - 3 година (2 пъти) - 2.1589 ха;  Отглеждане - 4 година (1 път) - 2.1589 ха;  Отглеждане - 5 година (1 път) - 2.1589 ха.

Община Сандански обяви сключването на договор по обществена поръчка с предмет: „Залесяване  Широколистни култури: при наклон, по-малък или равен на 10.0° - 2.1589 ха; 2. Попълване  Попълване през 1-та година - 2.1589 ха;  Попълване през 2-та година - 2.1589 ха;  Попълване през 3-та година -2.1589 ха; 3. Отглеждане  Отглеждане - 1 година (3 пъти) - 2.1589 ха;  Отглеждане - 2 година (3 пъти) - 2.1589 ха;  Отглеждане - 3 година (2 пъти) - 2.1589 ха;  Отглеждане - 4 година (1 път) - 2.1589 ха;  Отглеждане - 5 година (1 път) - 2.1589 ха. ”:

 

 

Протокол "Създаване на зелен пояс по поречието на р. Пиринска Бистрица, с. Катунци, община Сандански"
Публична покана съгласно гл. 8a преди 15.04.2016г.: Залесяване  Широколистни култури: при наклон, по-малък или равен на 10.0° - 2.1589 ха; 2. Попълване  Попълване през 1-та година - 2.1589 ха;  Попълване през 2-та година - 2.1589 ха;  Попълване през 3-та година -2.1589 ха; 3. Отглеждане  Отглеждане - 1 година (3 пъти) - 2.1589 ха;  Отглеждане - 2 година (3 пъти) - 2.1589 ха;  Отглеждане - 3 година (2 пъти) - 2.1589 ха;  Отглеждане - 4 година (1 път) - 2.1589 ха;  Отглеждане - 5 година (1 път) - 2.1589 ха. досие
Община Сандански / 17.04.2015 15:30

Община Сандански обяви изготвянето на протокол по обществена поръчка с предмет: „Залесяване  Широколистни култури: при наклон, по-малък или равен на 10.0° - 2.1589 ха; 2. Попълване  Попълване през 1-та година - 2.1589 ха;  Попълване през 2-та година - 2.1589 ха;  Попълване през 3-та година -2.1589 ха; 3. Отглеждане  Отглеждане - 1 година (3 пъти) - 2.1589 ха;  Отглеждане - 2 година (3 пъти) - 2.1589 ха;  Отглеждане - 3 година (2 пъти) - 2.1589 ха;  Отглеждане - 4 година (1 път) - 2.1589 ха;  Отглеждане

Намерени са 2 записа