Досие №214 на процедура "Предмет на настоящата поръчка е извършване на „Текущ ремонт на улични водопроводи в с. Спатово, с. Хотово и с. Лозеница, община Сандански”."
Договори с избрани изпълнители
Събиране на оферти с обява: Предмет на настоящата поръчка е извършване на „Текущ ремонт на улични водопроводи в с. Спатово, с. Хотово и с. Лозеница, община Сандански”. досие
Община Сандански / 18.06.2020 15:09
Протокол от дейността на комисията
Събиране на оферти с обява: Предмет на настоящата поръчка е извършване на „Текущ ремонт на улични водопроводи в с. Спатово, с. Хотово и с. Лозеница, община Сандански”. досие
Община Сандански / 04.06.2020 11:34

Община Сандански публикува протокола от дейността на комисията във връзка с настоящата процедура

Предмет на настоящата поръчка е извършване на „Текущ ремонт на улични водопроводи в с. Спатово, с. Хотово и с. Лозеница, и довеждащ водопровод села ВС“Мочура“община Сандански”.
Събиране на оферти с обява: Предмет на настоящата поръчка е извършване на „Текущ ремонт на улични водопроводи в с. Спатово, с. Хотово и с. Лозеница, община Сандански”. досие
Община Сандански / 19.05.2020 09:02

Община Сандански публикува обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет:Извършване на „Текущ ремонт на улични водопроводи в с. Спатово, с. Хотово и с. Лозеница, и довеждащ водопровод села ВС“Мочура“община Сандански”.

Намерени са 3 записа