Досие №214 на процедура "Предмет на настоящата поръчка е извършване на „Текущ ремонт на улични водопроводи в с. Спатово, с. Хотово и с. Лозеница, община Сандански”."
Предмет на настоящата поръчка е извършване на „Текущ ремонт на улични водопроводи в с. Спатово, с. Хотово и с. Лозеница, и довеждащ водопровод села ВС“Мочура“община Сандански”.
Събиране на оферти с обява: Предмет на настоящата поръчка е извършване на „Текущ ремонт на улични водопроводи в с. Спатово, с. Хотово и с. Лозеница, община Сандански”. досие
Община Сандански / 19.05.2020 09:02

Община Сандански публикува обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет:Извършване на „Текущ ремонт на улични водопроводи в с. Спатово, с. Хотово и с. Лозеница, и довеждащ водопровод села ВС“Мочура“община Сандански”.

Намерен e 1 запис