Досие №213 на процедура "„ДОСТАВКА НА СЪДОВЕ ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА САНДАНСКИ”"
Сключен договор с избраният изпълнител
Открита процедура: „ДОСТАВКА НА СЪДОВЕ ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА САНДАНСКИ” досие
Община Сандански / 25.08.2020 09:50

На основание чл.24, ал.1 от ППЗОП община Сандански публикува договора с избрания изпълнител

Протоколи от дейността на комисията
Открита процедура: „ДОСТАВКА НА СЪДОВЕ ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА САНДАНСКИ” досие
Община Сандански / 20.07.2020 09:07

На основание чл. 24, ал.1, т.5 от ППЗОП община –Сандански публикува протоколите и доклада от дейността на комисията и решението за избор на изпълнител във връзка с процедура с предмет:„ДОСТАВКА НА СЪДОВЕ ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА САНДАНСКИ”

Съобщение за отваряне на ценови оферти
Открита процедура: „ДОСТАВКА НА СЪДОВЕ ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА САНДАНСКИ” досие
Община Сандански / 14.07.2020 16:55

До Заинтересованите лица 

Относно: Отваряне на ценовите предложения във връзка с процедура с предмет:ДОСТАВКА НА СЪДОВЕ ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА САНДАНСКИ”

 

Уважаеми участници, 

На основание чл. 57, ал.3 от ППЗОП , Ви уведомяваме че отварянето на ценовите предложения на допуснатите участници ще се осъществи на 17.07.2020 год. в 10:00 часа в заседателната зала на община Сандански, находяща се на адрес:Гр.Сандански, бул.Свобода № 14, ет.2, ст.209 

 

 

С уважение:

Председател на комисията 

Протокол № 1 от дейността на комисията
Открита процедура: „ДОСТАВКА НА СЪДОВЕ ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА САНДАНСКИ” досие
Община Сандански / 03.07.2020 09:53

До 

Заинтересованите лица

 

На основание чл. 54, ал.8 от ППЗОП община Сандански обявява протокол №1 от дейността на комисията , във връзка с отразени констатирани пропуски и/ или несъответствия в представените оферти.

 

Приложение : Съгласно текста 

„ДОСТАВКА НА СЪДОВЕ ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА САНДАНСКИ”
Открита процедура: „ДОСТАВКА НА СЪДОВЕ ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА САНДАНСКИ” досие
Община Сандански / 15.05.2020 16:54
Намерени са 5 записа