Досие №213 на процедура "„ДОСТАВКА НА СЪДОВЕ ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА САНДАНСКИ”"
„ДОСТАВКА НА СЪДОВЕ ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА САНДАНСКИ”
Открита процедура: „ДОСТАВКА НА СЪДОВЕ ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА САНДАНСКИ” досие
Община Сандански / 15.05.2020 16:54
Намерен e 1 запис