Досие №212 на процедура "Доставка и монтаж на спортно оборудване за многофункционална спортна зала град Сандански "
Съобщение за прекратяване на процедура
Събиране на оферти с обява: Доставка и монтаж на спортно оборудване за многофункционална спортна зала град Сандански досие
Община Сандански / 08.06.2020 11:28

На основание чл. 193 от ЗОП  община Сандански обявява прекратяване на възлагането на обществената поръчка с предмет:ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СПОРТНО ОБОРУДВАНЕ ЗА МНОГОФУНКЦИОНАЛНА СПОРТНА ЗАЛА ГР.САНДАНСКИ

Протоколи от дейността на комисията
Събиране на оферти с обява: Доставка и монтаж на спортно оборудване за многофункционална спортна зала град Сандански досие
Община Сандански / 05.06.2020 09:01

Община Сандянски обявява протоколите от дейността на комисията 

Отговор на постъпило запитване
Събиране на оферти с обява: Доставка и монтаж на спортно оборудване за многофункционална спортна зала град Сандански досие
Община Сандански / 24.04.2020 11:06

На вниманието на заинтересованите лица

Относно: Постъпило запитване във връзка с обществена поръчка с предмет: Доставка и монтаж на спортно оборудване за многофункционална спортна зала 

Уважаеми участници,

На основание чл. 189 от ЗОП община Сандански публикува разяснение на постъпило запитване във връзка с обществена поръчка с предмет: Доставка и монтаж на спортно оборудване за многофункционална спортна зала , както следва:

Въпроси: Какъв вид конструкция би следвало да има баскетболния кош? Фиксирана за пода, мобилна /плъзгаща се по пода/ или фиксирана за стена с регулируема височина?

Какъв трябва да е минималния обсег /периметъра/ на коша?  
- Какво се има предвид под "Тенис на маса" - каква окомплектовка да има?

Отговори: Баскетболният кош следва да бъде преместваем(мобилен) подвижен с колелца, сгъваем, включително аксесоари за фиксиране.
2. С проекция 225 см
3. Тенис маса с окомплективка мрежа

 

С уважение,

Атанас Стоянов 

Кмет на община Сандански

 

Отговор на постъпило запитване
Събиране на оферти с обява: Доставка и монтаж на спортно оборудване за многофункционална спортна зала град Сандански досие
Община Сандански / 21.04.2020 16:20

На вниманието на заинтересованите лица

Относно: Постъпило запитване във връзка с обществена поръчка с предмет: Доставка и монтаж на спортно оборудване за многофункционална спортна зала ,

Уважаеми участници,

На основание чл. 189 от ЗОП община Сандански публикува разяснение на постъпило запитване във връзка с обществена поръчка с предмет: Доставка и монтаж на спортно оборудване за многофункционална спортна зала , както следва:

Въпрос:С цел коректно изготвяне на офертата, моля Възложителя да уточни количествата на следните артикули:- съдийски стол, хандбални врати и предпазна мрежа

Отговор: Количествата на посочените артикули са както следва:

- съдийски стол 1 брой,

хандбални врати 1 комплект/ 2 врати/

и предпазна мрежа един комплект включващ Размери 7.00 м. х 31.50 м. x 2бр. = Общо: 441 кв.м. + Обкрайчване: 154 линейни метра; Размери 7.00 м. х 45.00 м. x 1 бр. = Общо: 315 кв.м. + Обкрайчване : 104 линейни метра или обща площ на мрежата - 756 кв.м.

 

С уважение:

Атанас Стоянов

Кмет на община Сандански

Информация за удължаване на срока за подаване на оферти
Събиране на оферти с обява: Доставка и монтаж на спортно оборудване за многофункционална спортна зала град Сандански досие
Община Сандански / 21.04.2020 16:10

Община Сандански обявява, че е удължен срока за подаване на оферти съгласно указание на АОП

ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СПОРТНО ОБОРУДВАНЕ ЗА МНОГОФУНКЦИОНАЛНА СПОРТНА ЗАЛА ГР.САНДАНСКИ
Събиране на оферти с обява: Доставка и монтаж на спортно оборудване за многофункционална спортна зала град Сандански досие
Община Сандански / 14.04.2020 16:14

На основание чл. 24, ал.1, т.3 от ППЗОП община Сандански обявява процедура по реда на чл. 20, ал.3 от ЗОП, с предмет:ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СПОРТНО ОБОРУДВАНЕ ЗА МНОГОФУНКЦИОНАЛНА СПОРТНА ЗАЛА ГР.САНДАНСКИ 

Намерени са 6 записа