Досие №211 на процедура "Работно проектиране на мерки за подобряване енергийна ефективност и осъществяване на авторски надзор по време на изпълнение на СМР на две многофамилни жилищни сгради в град Сандански, по следните две обособени позиции: Жилищна сграда с административен адрес: Гр. Сандански, ж.к. „Спартак“, Бл. №17 Бл. №18А, Бл. №18Б; Обособена позиция 2 Жилищна сграда с административен адрес: град Сандански, ул. “Панайот Волов” Бл. №8, Бл. №9, Бл. №10; "
Сключени договори с избраните изпълнители
Събиране на оферти с обява: Работно проектиране на мерки за подобряване енергийна ефективност и осъществяване на авторски надзор по време на изпълнение на СМР на две многофамилни жилищни сгради в град Сандански, по следните две обособени позиции: Жилищна сграда с административен адрес: Гр. Сандански, ж.к. „Спартак“, Бл. №17 Бл. №18А, Бл. №18Б; Обособена позиция 2 Жилищна сграда с административен адрес: град Сандански, ул. “Панайот Волов” Бл. №8, Бл. №9, Бл. №10; досие
Община Сандански / 25.03.2020 10:33

Община Сандански обявява сключване на договори с избраните изпълнители

Работно проектиране на мерки за подобряване енергийна ефективност и осъществяване на авторски надзор по време на изпълнение на СМР на две многофамилни жилищни сгради в град Сандански, по следните две обособени позиции: Жилищна сграда с административен адрес: Гр. Сандански, ж.к. „Спартак“, Бл. №17 Бл. №18А, Бл. №18Б; Обособена позиция 2 Жилищна сграда с административен адрес: град Сандански, ул. “Панайот Волов” Бл. №8, Бл. №9, Бл. №10;
Събиране на оферти с обява: Работно проектиране на мерки за подобряване енергийна ефективност и осъществяване на авторски надзор по време на изпълнение на СМР на две многофамилни жилищни сгради в град Сандански, по следните две обособени позиции: Жилищна сграда с административен адрес: Гр. Сандански, ж.к. „Спартак“, Бл. №17 Бл. №18А, Бл. №18Б; Обособена позиция 2 Жилищна сграда с административен адрес: град Сандански, ул. “Панайот Волов” Бл. №8, Бл. №9, Бл. №10; досие
Община Сандански / 19.02.2020 13:57

Във връзка с проект на община Сандански и на основание чл. 24, ал.1 от ППЗОП публикуваме документи във връзка с обществена поръчка с предмет: Работно проектиране на мерки за подобряване енергийна ефективност и осъществяване на авторски надзор по време на изпълнение на СМР на две многофамилни жилищни сгради в град Сандански, по следните две обособени позиции: Жилищна сграда с административен адрес: Гр. Сандански, ж.к. „Спартак“, Бл. №17 Бл. №18А, Бл. №18Б;
Обособена позиция 2 Жилищна сграда с административен адрес: град Сандански, ул. “Панайот Волов” Бл. №8, Бл. №9, Бл. №10;

Намерени са 2 записа