Досие №209 на процедура "Доставка на един брой ново неупотребявано превозно средство за нуждите на персонала по проект Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания "
Доставка на един брой ново неупотребявано превозно средство за нуждите на персонала по проект Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания
Събиране на оферти с обява: Доставка на един брой ново неупотребявано превозно средство за нуждите на персонала по проект Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания досие
Община Сандански / 16.03.2020 10:45

Община Сандански обявява сключването на договор за доставка на един брой ново неупотребявано транспортно средство за нуждите на проект:Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания

Протокол от дейността на комисията
Събиране на оферти с обява: Доставка на един брой ново неупотребявано превозно средство за нуждите на персонала по проект Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания досие
Община Сандански / 02.03.2020 10:05

Община Сандански обявява приключване на работата на комисията 

Удължаване на срока за подаване на оферти
Събиране на оферти с обява: Доставка на един брой ново неупотребявано превозно средство за нуждите на персонала по проект Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания досие
Община Сандански / 21.02.2020 14:20

На основание чл. 188, ал.2 от ЗОП община Сандански уведомява заинтересованите лица, че срокът за подаване на оферти е удължен

Доставка на един брой ново неупотребявано превозно средство за нуждите на персонала по проект Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания
Събиране на оферти с обява: Доставка на един брой ново неупотребявано превозно средство за нуждите на персонала по проект Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания досие
Община Сандански / 10.02.2020 17:00

На основание чл. 24, ал.1, т.1 от ППЗОП община Сандански публикува  ОБЯВА за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет:Доставка на един брой ново неупотребявано превозно средство за нуждите на персонала по проект Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания 
 

Намерени са 4 записа