Досие №204 на процедура "Организиране и провеждане на дейности по повишаване на обществената осведоменост и насърчаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство "
Постъпили оферти във връзка с Организиране и провеждане на дейности по повишаване на обществената осведоменост и насърчаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство
Община Сандански / 10.10.2019 11:38

община Сандански публикува постъпилите оферти във връзка с проведени пазарни консултации с предмет:Организиране и провеждане на дейности по повишаване на обществената осведоменост и насърчаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство

Пазарни консултации с предмет:Организиране и провеждане на дейности по повишаване на обществената осведоменост и насърчаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство
Община Сандански / 19.09.2019 11:30

На основание чл. чл. 21 ал.2 от ЗОП община Сандански публикува покана за  пазарни консултации с предмет: Организиране и провеждане на дейности по повишаване на обществената осведоменост и насърчаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство

Намерени са 2 записа