Досие №202 на процедура "„Доставка на оборудване, съоръжения и техника за разделно събиране на зелени и биоразградими битови отпадъци и специализирана транспортна техника по проект „Компостираща инсталация за разделно събрани зелени и биоразградими отпадъци, инсталации за предварително третиране на битови отпадъци и съпътстваща инфраструктура за Регионална система за управление на отпадъците на общините Сандански, Струмяни и Кресна“: Обособена позиция 1: Доставка на два броя специализирани камиони за събиране и транспортиране на разделно събрани биоразградими и зелени отпадъци Обособена позиция 2: Доставка на контейнери за разделно събиране на биоразградими и зелени отпадъци – 152 броя "
Сключен договор за доставка на автомобили
Открита процедура: „Доставка на оборудване, съоръжения и техника за разделно събиране на зелени и биоразградими битови отпадъци и специализирана транспортна техника по проект „Компостираща инсталация за разделно събрани зелени и биоразградими отпадъци, инсталации за предварително третиране на битови отпадъци и съпътстваща инфраструктура за Регионална система за управление на отпадъците на общините Сандански, Струмяни и Кресна“: Обособена позиция 1: Доставка на два броя специализирани камиони за събиране и транспортиране на разделно събрани биоразградими и зелени отпадъци Обособена позиция 2: Доставка на контейнери за разделно събиране на биоразградими и зелени отпадъци – 152 броя досие
Община Сандански / 07.02.2020 16:26

Община Сандански обявява сключване на договор по обособена позиция № 1

Сключен договор за доставка на контейнери
Открита процедура: „Доставка на оборудване, съоръжения и техника за разделно събиране на зелени и биоразградими битови отпадъци и специализирана транспортна техника по проект „Компостираща инсталация за разделно събрани зелени и биоразградими отпадъци, инсталации за предварително третиране на битови отпадъци и съпътстваща инфраструктура за Регионална система за управление на отпадъците на общините Сандански, Струмяни и Кресна“: Обособена позиция 1: Доставка на два броя специализирани камиони за събиране и транспортиране на разделно събрани биоразградими и зелени отпадъци Обособена позиция 2: Доставка на контейнери за разделно събиране на биоразградими и зелени отпадъци – 152 броя досие
Община Сандански / 06.02.2020 16:25

На основание чл. 24, ал.1 от ППЗОП община Сандански обявява сключването на договор по обособена позиция № 2

Протоколи, доклад и Решение за определяне на изпълнител
Открита процедура: „Доставка на оборудване, съоръжения и техника за разделно събиране на зелени и биоразградими битови отпадъци и специализирана транспортна техника по проект „Компостираща инсталация за разделно събрани зелени и биоразградими отпадъци, инсталации за предварително третиране на битови отпадъци и съпътстваща инфраструктура за Регионална система за управление на отпадъците на общините Сандански, Струмяни и Кресна“: Обособена позиция 1: Доставка на два броя специализирани камиони за събиране и транспортиране на разделно събрани биоразградими и зелени отпадъци Обособена позиция 2: Доставка на контейнери за разделно събиране на биоразградими и зелени отпадъци – 152 броя досие
Община Сандански / 20.12.2019 15:09
Съобщение за отваряне на ценови оферти
Открита процедура: „Доставка на оборудване, съоръжения и техника за разделно събиране на зелени и биоразградими битови отпадъци и специализирана транспортна техника по проект „Компостираща инсталация за разделно събрани зелени и биоразградими отпадъци, инсталации за предварително третиране на битови отпадъци и съпътстваща инфраструктура за Регионална система за управление на отпадъците на общините Сандански, Струмяни и Кресна“: Обособена позиция 1: Доставка на два броя специализирани камиони за събиране и транспортиране на разделно събрани биоразградими и зелени отпадъци Обособена позиция 2: Доставка на контейнери за разделно събиране на биоразградими и зелени отпадъци – 152 броя досие
Община Сандански / 22.11.2019 13:30

До Заинтересованите лица 

Относно:„Доставка на оборудване, съоръжения и техника за разделно събиране на зелени и биоразградими битови отпадъци и специализирана транспортна техника по проект „Компостираща инсталация за разделно събрани зелени и биоразградими отпадъци, инсталации за предварително третиране на битови отпадъци и съпътстваща инфраструктура за Регионална система за управление на отпадъците на общините Сандански, Струмяни и Кресна“

 

Уважаеми управители,

На основание чл.57, ал.3 от ППЗОП, Ви уведомяваме, че отварянето на ценовите оферти на допуснатите участници ще се осъществи на 27.11.2019 год. от 10:30 часа в сградата на община Сандански, бул.Свобода №14, ет.2, ст.209. Заседанието по отваряне на ценовите оферти е публично и на него  могат да присъстват и лицата по чл.54,ал.2 от ППЗОП. 

 

С уважение, 

Иван Гюров 

Председател на комисията 

Протокол №1 от работата на комисията
Открита процедура: „Доставка на оборудване, съоръжения и техника за разделно събиране на зелени и биоразградими битови отпадъци и специализирана транспортна техника по проект „Компостираща инсталация за разделно събрани зелени и биоразградими отпадъци, инсталации за предварително третиране на битови отпадъци и съпътстваща инфраструктура за Регионална система за управление на отпадъците на общините Сандански, Струмяни и Кресна“: Обособена позиция 1: Доставка на два броя специализирани камиони за събиране и транспортиране на разделно събрани биоразградими и зелени отпадъци Обособена позиция 2: Доставка на контейнери за разделно събиране на биоразградими и зелени отпадъци – 152 броя досие
Община Сандански / 15.10.2019 13:56

До Заинтересованите лица 

Относно:Процедура с предмет:„Доставка на оборудване, съоръжения и техника за разделно събиране на зелени и биоразградими битови отпадъци и специализирана транспортна техника по проект „Компостираща инсталация за разделно събрани зелени и биоразградими отпадъци, инсталации за предварително третиране на битови отпадъци и съпътстваща инфраструктура за Регионална система за управление на отпадъците на общините Сандански, Струмяни и Кресна“

 

Уважаеми участници, 

На основание чл. 54, ал.8 от ППЗОП Община Сандански публикува протокол №1 с отразени в него констатации

С уважение, 

Председател на комисията

„Доставка на оборудване, съоръжения и техника за разделно събиране на зелени и биоразградими битови отпадъци и специализирана транспортна техника по проект „Компостираща инсталация за разделно събрани зелени и биоразградими отпадъци, инсталации за предварително третиране на битови отпадъци и съпътстваща инфраструктура за Регионална система за управление на отпадъците на общините Сандански, Струмяни и Кресна“:
Открита процедура: „Доставка на оборудване, съоръжения и техника за разделно събиране на зелени и биоразградими битови отпадъци и специализирана транспортна техника по проект „Компостираща инсталация за разделно събрани зелени и биоразградими отпадъци, инсталации за предварително третиране на битови отпадъци и съпътстваща инфраструктура за Регионална система за управление на отпадъците на общините Сандански, Струмяни и Кресна“: Обособена позиция 1: Доставка на два броя специализирани камиони за събиране и транспортиране на разделно събрани биоразградими и зелени отпадъци Обособена позиция 2: Доставка на контейнери за разделно събиране на биоразградими и зелени отпадъци – 152 броя досие
Община Сандански / 09.09.2019 11:15

 На основание чл. 24, ал.1 , т.1 от ЗОП Община Сандански публикува решение и обявление  във връзка с открита процедура 

„Доставка на оборудване, съоръжения и техника за разделно събиране на зелени и биоразградими битови отпадъци и специализирана транспортна техника по проект „Компостираща инсталация за разделно събрани зелени и биоразградими отпадъци, инсталации за предварително третиране на битови отпадъци и съпътстваща инфраструктура за Регионална система за управление на отпадъците на общините Сандански, Струмяни и Кресна“:
Открита процедура: „Доставка на оборудване, съоръжения и техника за разделно събиране на зелени и биоразградими битови отпадъци и специализирана транспортна техника по проект „Компостираща инсталация за разделно събрани зелени и биоразградими отпадъци, инсталации за предварително третиране на битови отпадъци и съпътстваща инфраструктура за Регионална система за управление на отпадъците на общините Сандански, Струмяни и Кресна“: Обособена позиция 1: Доставка на два броя специализирани камиони за събиране и транспортиране на разделно събрани биоразградими и зелени отпадъци Обособена позиция 2: Доставка на контейнери за разделно събиране на биоразградими и зелени отпадъци – 152 броя досие
Община Сандански / 06.09.2019 10:55
Намерени са 7 записа