Досие №201 на процедура "Доставка на хранителни продукти за нуждите на социалните заведения на територията на община Сандански по 5 обособени позиции"
Сключен договор за доставка на хранителни продукти по обособена позиция № 1
Открита процедура: Доставка на хранителни продукти за нуждите на социалните заведения на територията на община Сандански по 5 обособени позиции досие
Община Сандански / 02.12.2019 11:37

На основание чл. 24, ал.1, т.6 от ППЗОП община Сандански публикува договор по обособена позиция №1 

Сключен договори за доставка на хранителни продукти по обособена позиция № 2,3,4,5
Открита процедура: Доставка на хранителни продукти за нуждите на социалните заведения на територията на община Сандански по 5 обособени позиции досие
Община Сандански / 19.11.2019 15:40
протоколи, доклад и решение
Открита процедура: Доставка на хранителни продукти за нуждите на социалните заведения на територията на община Сандански по 5 обособени позиции досие
Община Сандански / 25.10.2019 15:30

 На основание чл. 24, ал.1, т. 5 от ППЗОП Община Сандански публикува протоколите от дейността на комисията, ведно с  доклад и решение 

Съобщение за отваряне на ценовите оферти
Открита процедура: Доставка на хранителни продукти за нуждите на социалните заведения на територията на община Сандански по 5 обособени позиции досие
Община Сандански / 15.10.2019 10:26

На вниманието на Заинтересованите лица

Относно: Обществена поръчка с предмет:Доставка на хранителни продукти за нуждите на социалните заведения на територията на община Сандански

На основание чл. 57, ал.3 от ППЗОП община Сандански обявява отварянето на ценовите оферти във връзка с обществена поръчка с предмет: Доставка на хранителни продукти за нуждите на социалните заведения на територията на община Сандански. Заседанието ще се състой на 18.10.2019 год. от 09:00 часа в сградата на общинска администрация Сандански, на бул.Свобода №14, ет.2, ст.209.На заседанието могат да присъстват лицата по чл. 54, ал.1 от ЗОП

 

С уважение,

Председател на комисията

Протокол №1
Открита процедура: Доставка на хранителни продукти за нуждите на социалните заведения на територията на община Сандански по 5 обособени позиции досие
Община Сандански / 07.10.2019 15:08

На основание чл. 54, ал.8  от ППЗОП Община Сандански публикува протокол №1 с отразени в него констатации

Доставка на хранителни продукти за нуждите на социалните заведения на територията на община Сандански
Открита процедура: Доставка на хранителни продукти за нуждите на социалните заведения на територията на община Сандански по 5 обособени позиции досие
Община Сандански / 04.09.2019 13:10

На основание чл. 32, ал.1 от ЗОП община Сандански публикува документация за участие във връзка с открита процедура с предмет:Доставка на хранителни продукти за нуждите на социалните заведения на територията на община Сандански

Доставка на хранителни продукти за нуждите на социалните заведения на територията на община Сандански
Открита процедура: Доставка на хранителни продукти за нуждите на социалните заведения на територията на община Сандански по 5 обособени позиции досие
Община Сандански / 02.09.2019 14:20

На основание   чл. 24, ал.1, т.1от ППЗОП община Сандански публикува Решение и обявление  във връзка с открита процедура с предмет:Доставка на хранителни продукти за нуждите на социалните заведения на територията на община Сандански 

Намерени са 7 записа