Досие №199 на процедура "Пазарни консултации с предмет:Премахване на строеж :Външна тоалетна и септична яма, изградени в имот с ид.№ 65334.102.856 по КККР на гр.Сандански"
Пазарна консултация с предмет:Премахване на строеж :Външна тоалетна и септична яма, изградени в имот с ид.№ 65334.102.856 по КККР на гр.Сандански
Община Сандански / 23.08.2019 16:07

община Сандански обявява пазарна консултация с предмет:Премахване на строеж :Външна тоалетна и септична яма, изградени в имот с ид.№ 65334.102.856 по КККР на гр.Сандански

Намерен e 1 запис