Досие №198 на процедура "„ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ И СНЕГОПОЧИСТВАНЕ НА ОБЩИНСКАТА ПЪТНА МРЕЖА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА САНДАНСКИ ПРЕЗ ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН СЕЗОН 2019 /2020 Г. и 2020/2021 г.“"
Сключен договор с изпълнител
Открита процедура: „ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ И СНЕГОПОЧИСТВАНЕ НА ОБЩИНСКАТА ПЪТНА МРЕЖА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА САНДАНСКИ ПРЕЗ ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН СЕЗОН 2019 /2020 Г. и 2020/2021 г.“ досие
Община Сандански / 25.10.2019 13:15

На основание чл. 24, ал1, т.6 от ППЗОП Община Сандански обявява сключването на договор с избраният изпълнител

Протоколи от дейността на комисията, и решение за избор на изпълнител
Открита процедура: „ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ И СНЕГОПОЧИСТВАНЕ НА ОБЩИНСКАТА ПЪТНА МРЕЖА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА САНДАНСКИ ПРЕЗ ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН СЕЗОН 2019 /2020 Г. и 2020/2021 г.“ досие
Община Сандански / 22.10.2019 14:41
Съобщение за отваряне на ценови оферти
Открита процедура: „ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ И СНЕГОПОЧИСТВАНЕ НА ОБЩИНСКАТА ПЪТНА МРЕЖА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА САНДАНСКИ ПРЕЗ ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН СЕЗОН 2019 /2020 Г. и 2020/2021 г.“ досие
Община Сандански / 07.10.2019 11:09

На вниманието на Заинтересованите лица

Относно: Обществена поръчка с предмет:„ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ И СНЕГОПОЧИСТВАНЕ НА ОБЩИНСКАТА ПЪТНА МРЕЖА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА САНДАНСКИ ПРЕЗ ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН СЕЗОН 2019 /2020 Г. и 2020/2021 г.“ 

На основание чл. 57, ал.3 от ППЗОП община Сандански обявява отварянето на ценовите оферти във връзка с обществена поръчка  с предмет: „ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ И СНЕГОПОЧИСТВАНЕ НА ОБЩИНСКАТА ПЪТНА МРЕЖА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА САНДАНСКИ ПРЕЗ ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН СЕЗОН 2019 /2020 Г. и 2020/2021 г.“. Заседанието ще се състой на 10.10.2019 год. от 09:00 часа в сградата на общинска администрация Сандански, на бул.Свобода №14, ет.2, ст.209.На заседанието могат да присъстват лицата по чл. 54, ал.1 от ЗОП

 

С уважение,

Председател на комисията 

Документация за ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ И СНЕГОПОЧИСТВАНЕ НА ОБЩИНСКАТА ПЪТНА МРЕЖА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА САНДАНСКИ ПРЕЗ ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН СЕЗОН 2019 /2020 Г. и 2020/2021 г.“
Открита процедура: „ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ И СНЕГОПОЧИСТВАНЕ НА ОБЩИНСКАТА ПЪТНА МРЕЖА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА САНДАНСКИ ПРЕЗ ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН СЕЗОН 2019 /2020 Г. и 2020/2021 г.“ досие
Община Сандански / 27.08.2019 10:35

На основание чл.32, ал.1т.1 от ЗОП община Сандански обявява документацията за участие за процедура с предмет:„ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ И СНЕГОПОЧИСТВАНЕ НА ОБЩИНСКАТА ПЪТНА МРЕЖА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА САНДАНСКИ ПРЕЗ ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН СЕЗОН 2019/2020 Г и 2020/2021.“

„ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ И СНЕГОПОЧИСТВАНЕ НА ОБЩИНСКАТА ПЪТНА МРЕЖА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА САНДАНСКИ ПРЕЗ ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН СЕЗОН 2019 /2020 Г. и 2020/2021 г.“
Открита процедура: „ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ И СНЕГОПОЧИСТВАНЕ НА ОБЩИНСКАТА ПЪТНА МРЕЖА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА САНДАНСКИ ПРЕЗ ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН СЕЗОН 2019 /2020 Г. и 2020/2021 г.“ досие
Община Сандански / 21.08.2019 15:24

На основание чл.24, ал.1,т.1 от ППЗОП община Сандански публикува Решение и обявление във връзка с обществена поръчка с предмет:„ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ И СНЕГОПОЧИСТВАНЕ НА ОБЩИНСКАТА ПЪТНА МРЕЖА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА САНДАНСКИ ПРЕЗ ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН СЕЗОН 2019 /2020 Г. и 2020/2021 г.“

Намерени са 5 записа