Досие №197 на процедура "„Изпълнение на СМР по проект "Реконструкция на улици в Община Сандански". Поръчката е обособена в три позиции, както следва: Обособена позиция № 1: „Реконструкция на улици и тротоари в село Катунци“: включва реконструкция на улица „Пейо Яворов“: дължина: 300,26м, площ пътна настилка:1691кв.м., площ тротоарна настилка: 753кв.м. Съгласно издадено и влязло в сила разрешение за строеж, строежът е 4-та категория, съгласно чл.137, ал.1, т.4 от ЗУТ. Обособена позиция № 2: „Реконструкция на улици и тротоари в село Склаве“: включва реконструкция на улица „Комсомолска“, с дължина:154,94м, площ пътна настилка:775кв.м., площ тротоарна настилка: 435кв.м. и реконструкция на улица „Отец Паисий“, с дължина:136,01м, площ пътна настилка:640кв.м., площ тротоарна настилка: 361кв.м. Съгласно издадено и влязло в сила разрешение за строеж, строежът е 4-та категория, съгласно чл.137, ал.1, т.4 от ЗУТ. Обособена позиция № 3: „Реконструкция на улици и тротоари в град Сандански“: включва реконструкция на улица „Славянска“, с дължина:384,21м, площ пътна настилка:2825кв.м., площ тротоарна настилка: 1892кв.м. и реконструкция на улица „Кръстьо Хаджииванов“, с дължина:745,26м, площ пътна настилка:5118кв.м., площ тротоарна настилка: 1165кв.м. Съгласно издадено и влязло в сила разрешение за строеж, строежът е 4-та категория, съгласно чл.137, ал.1, т.4 от ЗУТ. "
Протоколи от дейността на комисията и решение за избор на изпълнител
Публично състезание: „Изпълнение на СМР по проект "Реконструкция на улици в Община Сандански". Поръчката е обособена в три позиции, както следва: Обособена позиция № 1: „Реконструкция на улици и тротоари в село Катунци“: включва реконструкция на улица „Пейо Яворов“: дължина: 300,26м, площ пътна настилка:1691кв.м., площ тротоарна настилка: 753кв.м. Съгласно издадено и влязло в сила разрешение за строеж, строежът е 4-та категория, съгласно чл.137, ал.1, т.4 от ЗУТ. Обособена позиция № 2: „Реконструкция на улици и тротоари в село Склаве“: включва реконструкция на улица „Комсомолска“, с дължина:154,94м, площ пътна настилка:775кв.м., площ тротоарна настилка: 435кв.м. и реконструкция на улица „Отец Паисий“, с дължина:136,01м, площ пътна настилка:640кв.м., площ тротоарна настилка: 361кв.м. Съгласно издадено и влязло в сила разрешение за строеж, строежът е 4-та категория, съгласно чл.137, ал.1, т.4 от ЗУТ. Обособена позиция № 3: „Реконструкция на улици и тротоари в град Сандански“: включва реконструкция на улица „Славянска“, с дължина:384,21м, площ пътна настилка:2825кв.м., площ тротоарна настилка: 1892кв.м. и реконструкция на улица „Кръстьо Хаджииванов“, с дължина:745,26м, площ пътна настилка:5118кв.м., площ тротоарна настилка: 1165кв.м. Съгласно издадено и влязло в сила разрешение за строеж, строежът е 4-та категория, съгласно чл.137, ал.1, т.4 от ЗУТ. досие
Община Сандански / 18.10.2019 12:01
Съобщение за отваряне на ценовите оферти
Публично състезание: „Изпълнение на СМР по проект "Реконструкция на улици в Община Сандански". Поръчката е обособена в три позиции, както следва: Обособена позиция № 1: „Реконструкция на улици и тротоари в село Катунци“: включва реконструкция на улица „Пейо Яворов“: дължина: 300,26м, площ пътна настилка:1691кв.м., площ тротоарна настилка: 753кв.м. Съгласно издадено и влязло в сила разрешение за строеж, строежът е 4-та категория, съгласно чл.137, ал.1, т.4 от ЗУТ. Обособена позиция № 2: „Реконструкция на улици и тротоари в село Склаве“: включва реконструкция на улица „Комсомолска“, с дължина:154,94м, площ пътна настилка:775кв.м., площ тротоарна настилка: 435кв.м. и реконструкция на улица „Отец Паисий“, с дължина:136,01м, площ пътна настилка:640кв.м., площ тротоарна настилка: 361кв.м. Съгласно издадено и влязло в сила разрешение за строеж, строежът е 4-та категория, съгласно чл.137, ал.1, т.4 от ЗУТ. Обособена позиция № 3: „Реконструкция на улици и тротоари в град Сандански“: включва реконструкция на улица „Славянска“, с дължина:384,21м, площ пътна настилка:2825кв.м., площ тротоарна настилка: 1892кв.м. и реконструкция на улица „Кръстьо Хаджииванов“, с дължина:745,26м, площ пътна настилка:5118кв.м., площ тротоарна настилка: 1165кв.м. Съгласно издадено и влязло в сила разрешение за строеж, строежът е 4-та категория, съгласно чл.137, ал.1, т.4 от ЗУТ. досие
Община Сандански / 09.10.2019 13:42

На вниманието на Заинтересованите лица

 

Относно: Публично състезание с предмет: „Изпълнение на СМР по проект "Реконструкция на улици в Община Сандански"

 

На основание чл. 57, ал.3 от ППЗОП община Сандански обявява отварянето на ценовите оферти във връзка с публично състезание с предмет: „Изпълнение на СМР по проект "Реконструкция на улици в Община Сандански". Заседанието ще се състои на 14.10.2019 год. от 10:00 часа в сградата на общинска администрация Сандански, на бул.Свобода №14, ет.2, ст.209.На заседанието могат да присъстват лицата по чл. 54, ал.1 от ЗОП

 

С уважение,

Председател на Комисията

отговор на постъпило запитване
Публично състезание: „Изпълнение на СМР по проект "Реконструкция на улици в Община Сандански". Поръчката е обособена в три позиции, както следва: Обособена позиция № 1: „Реконструкция на улици и тротоари в село Катунци“: включва реконструкция на улица „Пейо Яворов“: дължина: 300,26м, площ пътна настилка:1691кв.м., площ тротоарна настилка: 753кв.м. Съгласно издадено и влязло в сила разрешение за строеж, строежът е 4-та категория, съгласно чл.137, ал.1, т.4 от ЗУТ. Обособена позиция № 2: „Реконструкция на улици и тротоари в село Склаве“: включва реконструкция на улица „Комсомолска“, с дължина:154,94м, площ пътна настилка:775кв.м., площ тротоарна настилка: 435кв.м. и реконструкция на улица „Отец Паисий“, с дължина:136,01м, площ пътна настилка:640кв.м., площ тротоарна настилка: 361кв.м. Съгласно издадено и влязло в сила разрешение за строеж, строежът е 4-та категория, съгласно чл.137, ал.1, т.4 от ЗУТ. Обособена позиция № 3: „Реконструкция на улици и тротоари в град Сандански“: включва реконструкция на улица „Славянска“, с дължина:384,21м, площ пътна настилка:2825кв.м., площ тротоарна настилка: 1892кв.м. и реконструкция на улица „Кръстьо Хаджииванов“, с дължина:745,26м, площ пътна настилка:5118кв.м., площ тротоарна настилка: 1165кв.м. Съгласно издадено и влязло в сила разрешение за строеж, строежът е 4-та категория, съгласно чл.137, ал.1, т.4 от ЗУТ. досие
Община Сандански / 26.08.2019 18:00

Община Сандански публикува отговор във връзка с постъпило запитване

“ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР ПО ПРОЕКТ: "РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЦИ В ОБЩИНА САНДАНСКИ“
Публично състезание: „Изпълнение на СМР по проект "Реконструкция на улици в Община Сандански". Поръчката е обособена в три позиции, както следва: Обособена позиция № 1: „Реконструкция на улици и тротоари в село Катунци“: включва реконструкция на улица „Пейо Яворов“: дължина: 300,26м, площ пътна настилка:1691кв.м., площ тротоарна настилка: 753кв.м. Съгласно издадено и влязло в сила разрешение за строеж, строежът е 4-та категория, съгласно чл.137, ал.1, т.4 от ЗУТ. Обособена позиция № 2: „Реконструкция на улици и тротоари в село Склаве“: включва реконструкция на улица „Комсомолска“, с дължина:154,94м, площ пътна настилка:775кв.м., площ тротоарна настилка: 435кв.м. и реконструкция на улица „Отец Паисий“, с дължина:136,01м, площ пътна настилка:640кв.м., площ тротоарна настилка: 361кв.м. Съгласно издадено и влязло в сила разрешение за строеж, строежът е 4-та категория, съгласно чл.137, ал.1, т.4 от ЗУТ. Обособена позиция № 3: „Реконструкция на улици и тротоари в град Сандански“: включва реконструкция на улица „Славянска“, с дължина:384,21м, площ пътна настилка:2825кв.м., площ тротоарна настилка: 1892кв.м. и реконструкция на улица „Кръстьо Хаджииванов“, с дължина:745,26м, площ пътна настилка:5118кв.м., площ тротоарна настилка: 1165кв.м. Съгласно издадено и влязло в сила разрешение за строеж, строежът е 4-та категория, съгласно чл.137, ал.1, т.4 от ЗУТ. досие
Община Сандански / 14.08.2019 10:41

На основание чл. 24, ал.1 т.1 от ППЗОП община Сандански публикува решение за откриване на процедурата, обявлението и документацията за участие

Електронни документи:

решение улици.pdf [1,75 МБ | PDF] [дата на публикуване: 14.08.2019 10:41]
обявление улици.pdf [5,81 МБ | PDF] [дата на публикуване: 14.08.2019 10:41]
Документация улици.pdf [14,33 МБ | PDF] [дата на публикуване: 14.08.2019 10:41]
техническа спецификация улици.pdf [8,92 МБ | PDF] [дата на публикуване: 14.08.2019 10:41]
методика_за_оценка.pdf [3,02 МБ | PDF] [дата на публикуване: 14.08.2019 10:41]
obrazci.doc [322,00 KБ | DOC] [дата на публикуване: 14.08.2019 10:41]
KSS_Sandanski_obr.xls [100,00 KБ | XLS] [дата на публикуване: 14.08.2019 10:41]
KSS_sklave_ obr.xls [93,00 KБ | XLS] [дата на публикуване: 14.08.2019 10:41]
KSS_katunci_obr.xls [94,00 KБ | XLS] [дата на публикуване: 14.08.2019 10:41]
proekt_dogovor_OP1.doc [340,50 KБ | DOC] [дата на публикуване: 14.08.2019 10:41]
proekt_dogovor_OP3.doc [348,00 KБ | DOC] [дата на публикуване: 14.08.2019 10:41]
proekt_dogovor_OP2.doc [348,50 KБ | DOC] [дата на публикуване: 14.08.2019 10:41]
espd-request.zip [86,77 KБ | ZIP] [дата на публикуване: 14.08.2019 10:41]
O1_Sklave.pdf [30,48 МБ | PDF] [дата на публикуване: 14.08.2019 10:41]
O3_Sandanski.pdf [34,02 МБ | PDF] [дата на публикуване: 14.08.2019 10:41]
O2_Katunci.pdf [25,91 МБ | PDF] [дата на публикуване: 14.08.2019 10:41]
Намерени са 4 записа