Досие №166 на процедура "Пазарни консултации с предмет:Доставка и монтаж на осветителни тела"
Оферти във връзка с пазарни консултации
Община Сандански / 05.07.2018 15:50

община Сандански публикува постъпилите оферти във връзка с проведени пазарни консултации

Доставка и монтаж на осветителни тела
Община Сандански / 21.06.2018 11:35
Намерени са 2 записа