Досие №165 на процедура "Пазарни консултации с предмет:Определяне стойността на разхода за стороително монтажни работи - ремонт на покривна конструкция за Обект: Цялостна реконструкция на сградата на Кметството в село Плоски, и Цялостна реконструкция на сградата на Кметството в село Катунци "
Оферти във връзка с пазарни консултации
Община Сандански / 05.07.2018 15:50
Пазарни консултации с предмет:определяне стойността на разхода за стороително монтажни работи - ремонт на покривна конструкция за Обект: Цялостна реконструкция на сградата на Кметството в село Плоски, и Цялостна реконструкция на сградата на Кметството в село Катунци
Община Сандански / 14.06.2018 11:30

Пазарни консултации с предмет:определяне стойността на разхода за стороително монтажни работи - ремонт на покривна конструкция за Обект: Цялостна реконструкция на сградата на Кметството в село Плоски, и Цялостна реконструкция на сградата на Кметството в село Катунци

Намерени са 2 записа