Досие №165 на процедура "Пазарни консултации с предмет:Определяне стойността на разхода за стороително монтажни работи - ремонт на покривна конструкция за Обект: Цялостна реконструкция на сградата на Кметството в село Плоски, и Цялостна реконструкция на сградата на Кметството в село Катунци "
Пазарни консултации с предмет:определяне стойността на разхода за стороително монтажни работи - ремонт на покривна конструкция за Обект: Цялостна реконструкция на сградата на Кметството в село Плоски, и Цялостна реконструкция на сградата на Кметството в село Катунци
Община Сандански / 14.06.2018 11:30

Пазарни консултации с предмет:определяне стойността на разхода за стороително монтажни работи - ремонт на покривна конструкция за Обект: Цялостна реконструкция на сградата на Кметството в село Плоски, и Цялостна реконструкция на сградата на Кметството в село Катунци

Намерен e 1 запис