Досие №163 на процедура "Пазарни консултации с предмет:Строително-монтажни работи по Покрив, за обект: Сграда – Кметство в село Дебрене, находящо се в УПИ VI /представляващ УПИ I и УПИ II по стар план/, кв.14"
Оферти във връзка с пазарни консултации
Община Сандански / 28.12.2018 15:45

община Сандански публикува оферти във връзка с проведени пазарни консултации

Пазарни консултации с предмет:Строително-монтажни работи по Покрив, за обект: Сграда – Кметство в село Дебрене, находящо се в УПИ VI /представляващ УПИ I и УПИ II по стар план/, кв.14
Община Сандански / 10.12.2018 16:55

Пазарни консултации с предмет:Строително-монтажни работи по Покрив, за обект: Сграда – Кметство в село Дебрене, находящо се в УПИ VI /представляващ УПИ I и УПИ II по стар план/, кв.14

Намерени са 2 записа