Досие №158 на процедура "Пазарни консултации с предмет:„Реконструкция на спортното игрище на III-то Основно училище „Христо Ботев“, гр. Сандански“,"
Оферти във връзка с пазарни консултации
Община Сандански / 04.12.2018 09:25

Община Сандански публикува постъпилите оферти във връзка с проведени пазарни консултации

„Реконструкция на спортното игрище на III-то Основно училище „Христо Ботев“, гр. Сандански“,
Община Сандански / 23.11.2018 13:30

община Сандански обявява стартирането на пазарни консултации с предмет:„Реконструкция на спортното игрище на III-то Основно училище „Христо Ботев“, гр. Сандански“,

Намерени са 2 записа