Досие №156 на процедура "Доставка на течни горива за нуждите на Община Сандански за срок от 2 години"
Сключен договор
Договаряне без публикуване на обявление за поръчка: Доставка на течни горива за нуждите на Община Сандански за срок от 2 години досие
Община Сандански / 14.12.2018 15:34

община Сандански обявява сключване на договор за доставка на горива

Доставка на течни горива за нуждите на Община Сандански за срок от 2 години
Договаряне без публикуване на обявление за поръчка: Доставка на течни горива за нуждите на Община Сандански за срок от 2 години досие
Община Сандански / 27.11.2018 16:40

Община Сандански обявява стартиране на процедура за Доставка на течни горива за нуждите на Община Сандански за срок от 2 години члез Софийска стокова Борса

Намерени са 2 записа