Досие №155 на процедура "Актуализация на Вътрешните правила "
Актуализация на вътрешни правила
Община Сандански / 27.02.2018 14:40

Община Сандански публикува Актуализираните вътрешни правила за управление на цикъла на обществените поръчки в община Сандански

Намерен e 1 запис