Досие №152 на процедура "„ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ И СНЕГОПОЧИСТВАНЕ НА ОБЩИНСКАТА ПЪТНА МРЕЖА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА САНДАНСКИ ПРЕЗ ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН СЕЗОН 2018/2019 Г.“"
Сключен договор
Открита процедура: „ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ И СНЕГОПОЧИСТВАНЕ НА ОБЩИНСКАТА ПЪТНА МРЕЖА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА САНДАНСКИ ПРЕЗ ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН СЕЗОН 2018/2019 Г.“ досие
Община Сандански / 18.12.2018 16:30

община Сандански обявва сключването на договор

протоколи от дейността на комисията, доклад и решение за избор на изпълнител
Открита процедура: „ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ И СНЕГОПОЧИСТВАНЕ НА ОБЩИНСКАТА ПЪТНА МРЕЖА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА САНДАНСКИ ПРЕЗ ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН СЕЗОН 2018/2019 Г.“ досие
Община Сандански / 06.12.2018 15:18

На основание чл. 43, ал.1 ,  и чл. 24, ал.1, т.5 от ППЗОП община Сандански публикува протоколите , доклада от дейността на комисията във връзка с горецитираната процедура ведно с решението на Кмета на община Сандански

Съобщение за отваряне на ценовите оферти
Открита процедура: „ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ И СНЕГОПОЧИСТВАНЕ НА ОБЩИНСКАТА ПЪТНА МРЕЖА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА САНДАНСКИ ПРЕЗ ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН СЕЗОН 2018/2019 Г.“ досие
Община Сандански / 03.12.2018 13:06

На вниманието на заинтересованите лица

 

Относно: Открита процедура с предмет: „ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ И СНЕГОПОЧИСТВАНЕ НА ОБЩИНСКАТА ПЪТНА МРЕЖА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА САНДАНСКИ ПРЕЗ ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН СЕЗОН 2018/2019 Г.“

 

Във връзка с отваряне на постъпилите оферти по  горе- цитираната процедура и на основание чл. 57, ал.3 от ППЗОП уведомяваме заинтересованите лица, че отварянето на ценовите оферти ще се осъществи  на 06.12.2018 год.( четвъртък) от 10:30 часа в заседателната зала на общинска администрация Сандански на адрес: гр.Сандански, бул.Свобода № 14

 

Председател на комисията

инж.Кирилка Стойчева

становище АОП
Открита процедура: „ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ И СНЕГОПОЧИСТВАНЕ НА ОБЩИНСКАТА ПЪТНА МРЕЖА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА САНДАНСКИ ПРЕЗ ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН СЕЗОН 2018/2019 Г.“ досие
Община Сандански / 12.11.2018 11:39

На основание чл.24, ал.1, т.8 от ППЗОП община Сандански обявява становището на АОП за осъществен от нея предварителен контрол

Решение и обявление
Открита процедура: „ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ И СНЕГОПОЧИСТВАНЕ НА ОБЩИНСКАТА ПЪТНА МРЕЖА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА САНДАНСКИ ПРЕЗ ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН СЕЗОН 2018/2019 Г.“ досие
Община Сандански / 29.10.2018 11:54

На основание чл. 24, ал.1, т.1 от ППЗОП община Сандански обявява Решението за откриване на процедура и обявление за открита процедура с предмет: „ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ И СНЕГОПОЧИСТВАНЕ НА ОБЩИНСКАТА ПЪТНА МРЕЖА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА САНДАНСКИ ПРЕЗ ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН СЕЗОН 2018/2019 Г.“

Документация за участие „ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ И СНЕГОПОЧИСТВАНЕ НА ОБЩИНСКАТА ПЪТНА МРЕЖА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА САНДАНСКИ ПРЕЗ ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН СЕЗОН 2017/2018 Г.“
Открита процедура: „ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ И СНЕГОПОЧИСТВАНЕ НА ОБЩИНСКАТА ПЪТНА МРЕЖА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА САНДАНСКИ ПРЕЗ ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН СЕЗОН 2018/2019 Г.“ досие
Община Сандански / 29.10.2018 09:28

На основание чл.32, ал.1т.1 от ЗОП община Сандански обявява документацията за участие за процедура с предмет:„ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ И СНЕГОПОЧИСТВАНЕ НА ОБЩИНСКАТА ПЪТНА МРЕЖА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА САНДАНСКИ ПРЕЗ ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН СЕЗОН 2017/2018 Г.“

Намерени са 6 записа