Досие №151 на процедура "„ДОСТАВКА НА ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБОРУДВАНЕ ЗА ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ (ЦСРИ)"
Сключен договор с изпълнител
Събиране на оферти с обява: „ДОСТАВКА НА ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБОРУДВАНЕ ЗА ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ (ЦСРИ) досие
Община Сандански / 10.10.2018 16:04
протокол от дейността на комисията
Събиране на оферти с обява: „ДОСТАВКА НА ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБОРУДВАНЕ ЗА ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ (ЦСРИ) досие
Община Сандански / 01.10.2018 15:52

на основание чл.97 ал.4 от ППЗОП община Сандански публикува протокола от дейността на комисията

„ДОСТАВКА НА ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБОРУДВАНЕ ЗА ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ (ЦСРИ)
Събиране на оферти с обява: „ДОСТАВКА НА ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБОРУДВАНЕ ЗА ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ (ЦСРИ) досие
Община Сандански / 19.09.2018 16:21
Намерени са 3 записа