Досие №150 на процедура "„Ремонт и оборудване на помещения за Детска градина, гр.Сандански“ "
Сключен договор с изпълнител
Събиране на оферти с обява: „Ремонт и оборудване на помещения за Детска градина, гр.Сандански“ досие
Община Сандански / 12.09.2018 09:46

Община Сандански публикува договора с избраният изпълнител

Протокол от дейността на комисията
Събиране на оферти с обява: „Ремонт и оборудване на помещения за Детска градина, гр.Сандански“ досие
Община Сандански / 04.09.2018 16:16

на основание чл. 97, ал.4 от ППЗОП  ОБЩИНА САНДАНСКИ ПУБЛИКУВА ПРОТОКОЛА ОТ ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯТА

„Ремонт и оборудване на помещения за Детска градина, гр.Сандански“
Събиране на оферти с обява: „Ремонт и оборудване на помещения за Детска градина, гр.Сандански“ досие
Община Сандански / 03.08.2018 10:05
Намерени са 3 записа