Досие №149 на процедура "„Ремонт на ул.”Климент Охридски”, с.Склаве“"
Сключен договор с изпълнител
Публично състезание: „Ремонт на ул.”Климент Охридски”, с.Склаве“ досие
Община Сандански / 05.10.2018 10:51

на основание чл. 24,ал.1, т.6 от ППЗОП  община Сандански публикува договор с избраният изпълнител

протоколи от дейността на комисията, доклад и решение за избор на изпълнител
Публично състезание: „Ремонт на ул.”Климент Охридски”, с.Склаве“ досие
Община Сандански / 11.09.2018 15:10

на основание чл. 24, ал.1, т.5 от ППЗОП община Сандански публикува протоколите, доклада от работата на комисията и Решението за избор за изпълнител

Съобщение за отваряне на ценовите оферти
Публично състезание: „Ремонт на ул.”Климент Охридски”, с.Склаве“ досие
Община Сандански / 05.09.2018 11:04

До Заинтересованите лица

 

Относно: „Ремонт на ул.”Климент Охридски”, с.Склаве“

На основание чл. 57, ал.3 от ППЗОП община Сандански уведомява заинтересованите лица, че отварянето на ценовите оферти ще се осъществи на 10.09.2018 год./ понеделник / в 11:30 часа в сградата на община Сандански,на адрес: бул.Свобода № 14, ет.2, зала 209

На отварянето могат да присъстват лицата по чл. 54, ал.2 от ЗОП

 

С уважение,

Председател на Комисията

Кирилка Стойчева

Решение, обявление и документация за участие в процедура с предмет:„Ремонт на ул.”Климент Охридски”, с.Склаве“
Публично състезание: „Ремонт на ул.”Климент Охридски”, с.Склаве“ досие
Община Сандански / 02.08.2018 13:44

На основание чл. 24, ал.1, т.1 от ППЗОП и чл. 32, ал.1, т.2 от ЗОП община Сандански публикува решение, обявление , документация за участие и техническа спецификация във връзка с процедура с предмет:„Ремонт на ул.”Климент Охридски”, с.Склаве“

Намерени са 4 записа