Досие №147 на процедура "“Възлагане на обществен превоз на пътници по линиите на общинската, областната и републиканската транспортни схеми от квотата на Община Сандански, по три обособени позиции” "
Анекс към договор
Открита процедура: “Възлагане на обществен превоз на пътници по линиите на общинската, областната и републиканската транспортни схеми от квотата на Община Сандански, по три обособени позиции” досие
Община Сандански / 07.03.2019 14:00
Сключен договор с изпълнител за обособена позиция № 1,2,3
Открита процедура: “Възлагане на обществен превоз на пътници по линиите на общинската, областната и републиканската транспортни схеми от квотата на Община Сандански, по три обособени позиции” досие
Община Сандански / 08.10.2018 09:30
протоколи от дейността на комисията, доклад и решение за избор на изпълнител
Открита процедура: “Възлагане на обществен превоз на пътници по линиите на общинската, областната и републиканската транспортни схеми от квотата на Община Сандански, по три обособени позиции” досие
Община Сандански / 12.09.2018 15:52

на основание чл. 24, ал.1, т.5 от ППЗОП община Сандански публикува протоколите и доклада от дейността на комисията

Съобщение за отваряне на ценовите оферти
Открита процедура: “Възлагане на обществен превоз на пътници по линиите на общинската, областната и републиканската транспортни схеми от квотата на Община Сандански, по три обособени позиции” досие
Община Сандански / 05.09.2018 10:27

До Заинтересованите лица

 

Относно: Възлагане на обществен превоз на пътници по линиите на общинската, областната и републиканската транспортни схеми от квотата на Община Сандански, по три обособени позиции”

На основание чл. 57, ал.3 от ППЗОП община Сандански уведомява заинтересованите лица, че отварянето на ценовите оферти ще се осъществи на 10.09.2018 год./ понеделник /  в 10:30 часа  в сградата на община Сандански,на адрес: бул.Свобода № 14, ет.2, зала 209

На отварянето могат да присъстват лицата по чл. 54, ал.2 от ЗОП

 

С уважение,

Председател на Комисията

       Емил Арнаудов

Документация за участие в процедура с предмет:“Възлагане на обществен превоз на пътници по линиите на общинската, областната и републиканската транспортни схеми от квотата на Община Сандански, по три обособени позиции”
Открита процедура: “Възлагане на обществен превоз на пътници по линиите на общинската, областната и републиканската транспортни схеми от квотата на Община Сандански, по три обособени позиции” досие
Община Сандански / 24.07.2018 11:26

На основание чл.32 ал.1 от ЗОП община Сандански публикува документацията за участие в  открита процедура с предмет:“Възлагане на обществен превоз на пътници по линиите на общинската, областната и републиканската транспортни схеми от квотата на Община Сандански,
по три обособени позиции”

Решение и обявление “Възлагане на обществен превоз на пътници по линиите на общинската, областната и републиканската транспортни схеми от квотата на Община Сандански, по три обособени позиции”
Открита процедура: “Възлагане на обществен превоз на пътници по линиите на общинската, областната и републиканската транспортни схеми от квотата на Община Сандански, по три обособени позиции” досие
Община Сандански / 23.07.2018 10:45

На основание чл. 24 от ППЗОП община Сандански публикува решение и  обявление  за обществена поръчка с предмет:“Възлагане на обществен превоз на пътници по линиите на общинската, областната и републиканската транспортни схеми от квотата на Община Сандански,
по три обособени позиции”

Намерени са 6 записа