Досие №145 на процедура "1.Ремонт на локални участъци от улична бетонова настилка: Изрязване, отстраняване, почистване, полагане на бетон и повърхностна обработка 2. Укрепване на същ. подпорни стени в обхвата на улиците"
„Ремонт на улици на територията на община Сандански”
Публично състезание: 1.Ремонт на локални участъци от улична бетонова настилка: Изрязване, отстраняване, почистване, полагане на бетон и повърхностна обработка 2. Укрепване на същ. подпорни стени в обхвата на улиците досие
Община Сандански / 10.07.2018 16:06

на основание чл. 24, ал.1 от ППЗОП община Сандански публикува документи за участие в процедура с предмет:„Ремонт на улици на територията на община Сандански”

Намерен e 1 запис