Досие №139 на процедура "Събиране на ТБО , експлоатация и поддържане на депо за битови отпадъци "
Сключен договор с изпълнител
Договаряне без публикуване на обявление за поръчка: досие
Община Сандански / 08.06.2018 15:45

На община Сандански обявява договор № 112-05 от 01.06.2018 год. между Стройкомтранс ЕООД и община Сандански

становище АОП
Договаряне без публикуване на обявление за поръчка: досие
Община Сандански / 14.05.2018 15:55

На основание чл.24, ал.1,т.8 от ППЗОП община Сандански обявява Становище на АОП

Намерени са 2 записа