Досие №138 на процедура "Влизане в сила на задължителното използване на електронен ЕЕДОП съгласно ЗОП и европейските директиви"
Влизане в сила на задължителното използване на електронен ЕЕДОП съгласно ЗОП и европейските директиви
Община Сандански / 05.04.2018 16:02

Във връзка с Влизане в сила на задължителното използване на електронен ЕЕДОП съгласно ЗОП и европейските директиви на страницата на АОП е публикувано съобщение относно датата на влизане в сила на електронен ЕЕДОП съгласно което датата на влизане в сила на електронен ЕЕДОП за националното законодателство е 01.04.2018 год., като уточнението е следното:

Съгласно европейските директиви в областта на обществените поръчки от 2014 г., задължителното предоставяне на ЕЕДОП в електронен вид е отложено до 18.04.2018 г. Определената в ЗОП дата е национално решение, което не нарушава изискването на директивите. 

За повече информация http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,1660363&_dad=portal&_schema=PORTAL

 

Намерен e 1 запис