Досие №137 на процедура "“Възлагане на обществен превоз на пътници по линиите на общинската, областната и републиканската транспортни схеми от квотата на Община Сандански, по две обособени позиции” "
“Възлагане на обществен превоз на пътници по линиите на общинската, областната и републиканската транспортни схеми от квотата на Община Сандански, по две обособени позиции”
Договаряне без предварително обявление: “Възлагане на обществен превоз на пътници по линиите на общинската, областната и републиканската транспортни схеми от квотата на Община Сандански, по две обособени позиции” досие
Община Сандански / 05.04.2018 15:22

на основание чл. 24, ал.1, т.2 от ППЗОП община Сандански публикува Решение за откриване на процедура на договаряне без предварително обявление и поканата към него

Намерен e 1 запис