Досие №137 на процедура "“Възлагане на обществен превоз на пътници по линиите на общинската, областната и републиканската транспортни схеми от квотата на Община Сандански, по две обособени позиции” "
Допълнително споразумение
Договаряне без предварително обявление: “Възлагане на обществен превоз на пътници по линиите на общинската, областната и републиканската транспортни схеми от квотата на Община Сандански, по две обособени позиции” досие
Община Сандански / 07.03.2019 10:10

Община Сандански обявява сключване на допълнително споразумение

Съобщение за прекратяване на процедурата
Договаряне без предварително обявление: “Възлагане на обществен превоз на пътници по линиите на общинската, областната и републиканската транспортни схеми от квотата на Община Сандански, по две обособени позиции” досие
Община Сандански / 27.04.2018 14:13

До Заинтересованите лица

 

На основание чл.24, ал.3, т.1 от ППЗОП  във връзка с чл. 193 от ЗОП, община Сандански уведомява заинтересованите лица, че поради липса на подадена оферта и неявяване на поканеното  лице   за провеждане на преговори процедура с предмет: “Възлагане на обществен превоз на пътници по линиите на общинската, областната и републиканската транспортни схеми от квотата на Община Сандански, по две обособени позиции”  е прекратена.

 

С уважение,

Кирил Котев

Кмет на община Сандански  

“Възлагане на обществен превоз на пътници по линиите на общинската, областната и републиканската транспортни схеми от квотата на Община Сандански, по две обособени позиции”
Договаряне без предварително обявление: “Възлагане на обществен превоз на пътници по линиите на общинската, областната и републиканската транспортни схеми от квотата на Община Сандански, по две обособени позиции” досие
Община Сандански / 05.04.2018 15:22
Намерени са 3 записа