Досие №131 на процедура "„Организация, провеждане, телевизионно заснемане и медийно отразяване на Национален музикален фестивал за млади БГ изпълнители на нова модерна авторска БГ песен - “BG MUSIC FESTIVAL” 2018г."
„Организация, провеждане, телевизионно заснемане и медийно отразяване на Национален музикален фестивал за млади БГ изпълнители на нова модерна авторска БГ песен - “BG MUSIC FESTIVAL” 2018г.
Пряко договаряне: „Организация, провеждане, телевизионно заснемане и медийно отразяване на Национален музикален фестивал за млади БГ изпълнители на нова модерна авторска БГ песен - “BG MUSIC FESTIVAL” 2018г. досие
Валентина Костадинова / 02.03.2018 15:46

 На основание чл. 182, ал.1 , т.5 от ЗОП Община Сандански открива процедура на пряко договаряне с предмет: „Организация, провеждане, телевизионно заснемане и медийно отразяване на Национален музикален фестивал за млади БГ изпълнители на нова модерна авторска БГ песен - “BG MUSIC FESTIVAL” 2018г.

Намерен e 1 запис