Досие №131 на процедура "„Организация, провеждане, телевизионно заснемане и медийно отразяване на Национален музикален фестивал за млади БГ изпълнители на нова модерна авторска БГ песен - “BG MUSIC FESTIVAL” 2018г."
Сключен договор с изпълнител
Пряко договаряне: „Организация, провеждане, телевизионно заснемане и медийно отразяване на Национален музикален фестивал за млади БГ изпълнители на нова модерна авторска БГ песен - “BG MUSIC FESTIVAL” 2018г. досие
Община Сандански / 16.04.2018 16:46

На основание чл. 24, ал.1,т.6 от ППЗОП община Сандански публикува сключеният договор с избраният изпълнител

Електронни документи:

договор Ди ен Кей.pdf [3,38 МБ | PDF]
протоколи, доклад и решение за определяне на изпълнител
Пряко договаряне: „Организация, провеждане, телевизионно заснемане и медийно отразяване на Национален музикален фестивал за млади БГ изпълнители на нова модерна авторска БГ песен - “BG MUSIC FESTIVAL” 2018г. досие
Община Сандански / 02.04.2018 14:53

община Сандански обявява решение за определяне на изпълнител по процедура с предмет:  „Организация, провеждане, телевизионно заснемане и медийно отразяване на Национален музикален фестивал за млади БГ изпълнители на нова модерна авторска БГ песен - “BG MUSIC FESTIVAL” 2018г.

 

„Организация, провеждане, телевизионно заснемане и медийно отразяване на Национален музикален фестивал за млади БГ изпълнители на нова модерна авторска БГ песен - “BG MUSIC FESTIVAL” 2018г.
Пряко договаряне: „Организация, провеждане, телевизионно заснемане и медийно отразяване на Национален музикален фестивал за млади БГ изпълнители на нова модерна авторска БГ песен - “BG MUSIC FESTIVAL” 2018г. досие
Община Сандански / 02.03.2018 15:46

 На основание чл. 182, ал.1 , т.5 от ЗОП Община Сандански открива процедура на пряко договаряне с предмет: „Организация, провеждане, телевизионно заснемане и медийно отразяване на Национален музикален фестивал за млади БГ изпълнители на нова модерна авторска БГ песен - “BG MUSIC FESTIVAL” 2018г.

Намерени са 3 записа