Досие №125 на процедура "Доставка на втора употреба специализирана техника необходима за регионално депо за неопасни отпадъци, м. Могилата - Сандански"
Решение за прекратяване на процедурата
Открита процедура: Доставка на втора употреба специализирана техника необходима за регионално депо за неопасни отпадъци, м. Могилата - Сандански досие
Община Сандански / 18.12.2017 14:42

Община Сандански уведомява заинтересованите, че  на основание чл. чл.110, ал.1, т.5.от ЗОП поради установяване на нарушения при откриването и провеждането на обществена поръчка с предмет:”Доставка на втора употреба специализирана техника необходима за регионално депо за неопасни отпадъци м. Могилата –Сандански по три обособени позиции”, и невъзможността същите да бъдат отстранени, без това да промени условията, при които е обявена процедурата,същата  е прекратена с Решение № 58 от 18.12.2017 год.

 

Доставка на втора употреба специализирана техника необходима за регионално депо за неопасни отпадъци, м. Могилата - Сандански
Открита процедура: Доставка на втора употреба специализирана техника необходима за регионално депо за неопасни отпадъци, м. Могилата - Сандански досие
Община Сандански / 15.11.2017 08:40

Доставка на втора употреба специализирана техника необходима за регионално депо за неопасни отпадъци, м. Могилата - Сандански

Намерени са 2 записа