Досие №124 на процедура "„Доставка на оборудване и обзавеждане на Център за социална рехабилитация и интеграция (ЦСРИ) по проект „Активно включване в община Сандански”, осъществяван по Оперативна програма “Човешки ресурси” 2014-2020"
Сключени договори с избраните изпълнители
Събиране на оферти с обява: „Доставка на оборудване и обзавеждане на Център за социална рехабилитация и интеграция (ЦСРИ) по проект „Активно включване в община Сандански”, осъществяван по Оперативна програма “Човешки ресурси” 2014-2020 досие
Община Сандански / 01.12.2017 15:45

Община Сандански обявява сключване на договори

протокол от дейността на комисията
Събиране на оферти с обява: „Доставка на оборудване и обзавеждане на Център за социална рехабилитация и интеграция (ЦСРИ) по проект „Активно включване в община Сандански”, осъществяван по Оперативна програма “Човешки ресурси” 2014-2020 досие
Община Сандански / 15.11.2017 16:02

община Сандански обявява приключване на процедурата с утвърден от Възложителя протокол

Електронни документи:

протокол.pdf [3,59 МБ | PDF]
„Доставка на оборудване и обзавеждане на Център за социална рехабилитация и интеграция (ЦСРИ) по проект „Активно включване в община Сандански”, осъществяван по Оперативна програма “Човешки ресурси” 2014-2020
Събиране на оферти с обява: „Доставка на оборудване и обзавеждане на Център за социална рехабилитация и интеграция (ЦСРИ) по проект „Активно включване в община Сандански”, осъществяван по Оперативна програма “Човешки ресурси” 2014-2020 досие
Община Сандански / 23.10.2017 13:40

Община Сандански публикува обява с предмет:„Доставка на оборудване и обзавеждане на Център за социална рехабилитация и интеграция (ЦСРИ) по проект „Активно включване в община Сандански”, осъществяван по Оперативна програма “Човешки ресурси” 2014-2020

Намерени са 3 записа