Досие №123 на процедура " „ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ И СНЕГОПОЧИСТВАНЕ НА ОБЩИНСКАТА ПЪТНА МРЕЖА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА САНДАНСКИ ПРЕЗ ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН СЕЗОН 2017/2018 Г.“"
Сключен договор с изпълнител
Открита процедура: „ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ И СНЕГОПОЧИСТВАНЕ НА ОБЩИНСКАТА ПЪТНА МРЕЖА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА САНДАНСКИ ПРЕЗ ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН СЕЗОН 2017/2018 Г.“ досие
Община Сандански / 03.01.2018 09:45

На основание чл.24, ал.1 т.6 от ППЗОП община Сандански публикува сключеният договор с избраният изпълнител

Електронни документи:

Договор Зимно.pdf [4,89 МБ | PDF]
протоколи от дейността на комисията, доклад и решение за избор на изпълнител
Открита процедура: „ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ И СНЕГОПОЧИСТВАНЕ НА ОБЩИНСКАТА ПЪТНА МРЕЖА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА САНДАНСКИ ПРЕЗ ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН СЕЗОН 2017/2018 Г.“ досие
Община Сандански / 14.12.2017 14:20

Община Сандански публикува протоколите от дейността на комисията, доклада и решението за избор на изпълнител

Съобщение за отваряне на ценовите оферти
Открита процедура: „ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ И СНЕГОПОЧИСТВАНЕ НА ОБЩИНСКАТА ПЪТНА МРЕЖА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА САНДАНСКИ ПРЕЗ ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН СЕЗОН 2017/2018 Г.“ досие
Община Сандански / 06.12.2017 15:40

Община Сандански обявява, че на 11.12.2017 год. от 09:00 часа в сградата на общинска администрация Сандански ще се осъществи отваряне на ценовите оферти във връзка с ’’Зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа на територията на община Сандански през експлоатационен сезон 2017/2018г.

Документация за участие
Открита процедура: „ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ И СНЕГОПОЧИСТВАНЕ НА ОБЩИНСКАТА ПЪТНА МРЕЖА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА САНДАНСКИ ПРЕЗ ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН СЕЗОН 2017/2018 Г.“ досие
Община Сандански / 19.10.2017 11:04

На основание чл.32, ал.1,т.1 Община Сандански осигурява достъп до документацията за участие

Електронни документи:

Документация [15,41 МБ | PDF]
„ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ И СНЕГОПОЧИСТВАНЕ НА ОБЩИНСКАТА ПЪТНА МРЕЖА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА САНДАНСКИ ПРЕЗ ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН СЕЗОН 2017/2018 Г.“
Открита процедура: „ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ И СНЕГОПОЧИСТВАНЕ НА ОБЩИНСКАТА ПЪТНА МРЕЖА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА САНДАНСКИ ПРЕЗ ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН СЕЗОН 2017/2018 Г.“ досие
Община Сандански / 19.10.2017 10:50

община Сандански обявява процедура с предмет:„ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ И СНЕГОПОЧИСТВАНЕ НА ОБЩИНСКАТА ПЪТНА МРЕЖА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА САНДАНСКИ ПРЕЗ ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН СЕЗОН 2017/2018 Г.“

Намерени са 5 записа