Досие №120 на процедура "„РЕМОНТ НА СЕВЕРНОТО КРИЛО НА ПГ"ЯНЕ САНДАНСКИ" и ІІ ОУ"ХРИСТО СМИРНЕНСКИ" ГРАД САНДАНСКИ”"
приключване на договор
Събиране на оферти с обява: „РЕМОНТ НА СЕВЕРНОТО КРИЛО НА ПГ"ЯНЕ САНДАНСКИ" и ІІ ОУ"ХРИСТО СМИРНЕНСКИ" ГРАД САНДАНСКИ” досие
Община Сандански / 09.10.2017 14:40

Община Сандански обявява, че на 04.10.2017  год.  по  фактура № 1000000196 от 26.09.2017 год. е извършенао последното плащане по Договора за СМР.

Договор с избраният изпълнител
Събиране на оферти с обява: „РЕМОНТ НА СЕВЕРНОТО КРИЛО НА ПГ"ЯНЕ САНДАНСКИ" и ІІ ОУ"ХРИСТО СМИРНЕНСКИ" ГРАД САНДАНСКИ” досие
Община Сандански / 11.09.2017 09:42

Община Сандански обявява, че на 08.09.2017 год. е подписан договор с избраният изпълнител

Протокол от дейността на комисията
Събиране на оферти с обява: „РЕМОНТ НА СЕВЕРНОТО КРИЛО НА ПГ"ЯНЕ САНДАНСКИ" и ІІ ОУ"ХРИСТО СМИРНЕНСКИ" ГРАД САНДАНСКИ” досие
Община Сандански / 31.08.2017 16:08

Община Сандански обявява, че на 31.08.2017 год. е утвърден протокола от дейността на комисията с който е определен изпълнител

„РЕМОНТ НА СЕВЕРНОТО КРИЛО НА ПГ"ЯНЕ САНДАНСКИ" и ІІ ОУ"ХРИСТО СМИРНЕНСКИ" ГРАД САНДАНСКИ”
Събиране на оферти с обява: „РЕМОНТ НА СЕВЕРНОТО КРИЛО НА ПГ"ЯНЕ САНДАНСКИ" и ІІ ОУ"ХРИСТО СМИРНЕНСКИ" ГРАД САНДАНСКИ” досие
Община Сандански / 16.08.2017 16:28
Намерени са 4 записа