Досие №120 на процедура "„РЕМОНТ НА СЕВЕРНОТО КРИЛО НА ПГ"ЯНЕ САНДАНСКИ" и ІІ ОУ"ХРИСТО СМИРНЕНСКИ" ГРАД САНДАНСКИ”"
Договор с избраният изпълнител
Събиране на оферти с обява: „РЕМОНТ НА СЕВЕРНОТО КРИЛО НА ПГ"ЯНЕ САНДАНСКИ" и ІІ ОУ"ХРИСТО СМИРНЕНСКИ" ГРАД САНДАНСКИ” досие
Валентина Костадинова / 11.09.2017 09:42

Община Сандански обявява, че на 08.09.2017 год. е подписан договор с избраният изпълнител

Протокол от дейността на комисията
Събиране на оферти с обява: „РЕМОНТ НА СЕВЕРНОТО КРИЛО НА ПГ"ЯНЕ САНДАНСКИ" и ІІ ОУ"ХРИСТО СМИРНЕНСКИ" ГРАД САНДАНСКИ” досие
Валентина Костадинова / 31.08.2017 16:08

Община Сандански обявява, че на 31.08.2017 год. е утвърден протокола от дейността на комисията с който е определен изпълнител

„РЕМОНТ НА СЕВЕРНОТО КРИЛО НА ПГ"ЯНЕ САНДАНСКИ" и ІІ ОУ"ХРИСТО СМИРНЕНСКИ" ГРАД САНДАНСКИ”
Събиране на оферти с обява: „РЕМОНТ НА СЕВЕРНОТО КРИЛО НА ПГ"ЯНЕ САНДАНСКИ" и ІІ ОУ"ХРИСТО СМИРНЕНСКИ" ГРАД САНДАНСКИ” досие
Валентина Костадинова / 16.08.2017 16:28
Намерени са 3 записа