Досие №119 на процедура "Доставка на „Плодове и зеленчуци – пресни и преработени и консервирани” за нуждите на Дневни детски ясли-Сандански"
Сключен договор с изпълнител
Договаряне без предварително обявление: Доставка на „Плодове и зеленчуци – пресни и преработени и консервирани” за нуждите на Дневни детски ясли-Сандански досие
Община Сандански / 18.10.2017 10:46

Община Сандански обявява сключването на договор с избраният изпълнител

ПРОТОКОЛ, ДОКЛАД И РЕШЕНИЕ
Договаряне без предварително обявление: Доставка на „Плодове и зеленчуци – пресни и преработени и консервирани” за нуждите на Дневни детски ясли-Сандански досие
Община Сандански / 13.09.2017 09:50

Община Сандански обявява изготвянето на протокол, доклад и решение за избор на изпълните по настоящата процедура

Доставка на „Плодове и зеленчуци – пресни и преработени и консервирани” за нуждите на Дневни детски ясли-Сандански
Договаряне без предварително обявление: Доставка на „Плодове и зеленчуци – пресни и преработени и консервирани” за нуждите на Дневни детски ясли-Сандански досие
Община Сандански / 18.08.2017 14:47

Община Сандански обявява откриване на процедура с  предмет:Доставка на „Плодове и зеленчуци – пресни и преработени и консервирани” за нуждите на Дневни детски ясли-Сандански

Намерени са 3 записа