Досие №116 на процедура "„Избор на консултант по смисъла на ЗУТ за упражняване на строителен надзор, включително контрол на количествата, качеството и съответствието на изпълняваните строителни и монтажни работи и влаганите материали при реализацията на проект: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР ПО ПРОЕКТ „РЕМОНТ НА УЛ. „СТЕФАН СТАМБОЛОВ“, ГР.САНДАНСКИ” "
Договор с избраният изпълнител
Открита процедура: „Избор на консултант по смисъла на ЗУТ за упражняване на строителен надзор, включително контрол на количествата, качеството и съответствието на изпълняваните строителни и монтажни работи и влаганите материали при реализацията на проект: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР ПО ПРОЕКТ „РЕМОНТ НА УЛ. „СТЕФАН СТАМБОЛОВ“, ГР.САНДАНСКИ” досие
Община Сандански / 10.10.2017 09:22

Община Сандански обявява, че ва 26.09.2017 год. е сключен договор с избраният изпълнител за горепосочената процедура

Протоколи, Доклад и Решение
Открита процедура: „Избор на консултант по смисъла на ЗУТ за упражняване на строителен надзор, включително контрол на количествата, качеството и съответствието на изпълняваните строителни и монтажни работи и влаганите материали при реализацията на проект: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР ПО ПРОЕКТ „РЕМОНТ НА УЛ. „СТЕФАН СТАМБОЛОВ“, ГР.САНДАНСКИ” досие
Община Сандански / 08.09.2017 16:36

Община Сандански обявява изготвянето на Решението за определяне на класирането и избор на изпълнител

Уведомление за отваряне на ценови оферти
Открита процедура: „Избор на консултант по смисъла на ЗУТ за упражняване на строителен надзор, включително контрол на количествата, качеството и съответствието на изпълняваните строителни и монтажни работи и влаганите материали при реализацията на проект: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР ПО ПРОЕКТ „РЕМОНТ НА УЛ. „СТЕФАН СТАМБОЛОВ“, ГР.САНДАНСКИ” досие
Община Сандански / 28.08.2017 10:21

До Заинтересованите лица

ОТНОСНО: „Избор на консултант по смисъла на ЗУТ за упражняване на строителен надзор, включително контрол на количествата, качеството и съответствието на изпълняваните строителни и монтажни работи и влаганите материали при реализацията на проект:ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР ПО ПРОЕКТ „РЕМОНТ НА УЛ. „СТЕФАН СТАМБОЛОВ“, ГР.САНДАНСКИ”

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

На основание чл.57 ал.3 от Правилника за прилагане на Закона за обществени поръчки, Ви уведомяваме, че на 31.08.2017г (четвъртък) от 9:00 часа в административната сградата на Община Сандански , находяща се в гр. Сандански, бул.Свобода 14, ет.2, ст.209, ще се отворят ценовите предложения на участниците в горепосочената обществена поръчка.
Отварянето на ценовите предложения на допуснатите участници е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

 

 

 

С уважение,
инж. Валери Горчов
Председател на комисията

Решение за промяна на първоначално обявените условия
Открита процедура: „Избор на консултант по смисъла на ЗУТ за упражняване на строителен надзор, включително контрол на количествата, качеството и съответствието на изпълняваните строителни и монтажни работи и влаганите материали при реализацията на проект: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР ПО ПРОЕКТ „РЕМОНТ НА УЛ. „СТЕФАН СТАМБОЛОВ“, ГР.САНДАНСКИ” досие
Община Сандански / 13.07.2017 16:39

Община Сандянски обявява, че с Решение № 32 от 13.07.2017 год. са променени условия за участие в обществената поръчка и е удължен срока за подаване на оферти

Документация за участие
Открита процедура: „Избор на консултант по смисъла на ЗУТ за упражняване на строителен надзор, включително контрол на количествата, качеството и съответствието на изпълняваните строителни и монтажни работи и влаганите материали при реализацията на проект: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР ПО ПРОЕКТ „РЕМОНТ НА УЛ. „СТЕФАН СТАМБОЛОВ“, ГР.САНДАНСКИ” досие
Община Сандански / 05.07.2017 09:55

На основание чл.32, ал.1  община Сандански обявява тръжната документация

„Избор на консултант по смисъла на ЗУТ за упражняване на строителен надзор, включително контрол на количествата, качеството и съответствието на изпълняваните строителни и монтажни работи и влаганите материали при реализацията на проект: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР ПО ПРОЕКТ „РЕМОНТ НА УЛ. „СТЕФАН СТАМБОЛОВ“, ГР.САНДАНСКИ”
Открита процедура: „Избор на консултант по смисъла на ЗУТ за упражняване на строителен надзор, включително контрол на количествата, качеството и съответствието на изпълняваните строителни и монтажни работи и влаганите материали при реализацията на проект: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР ПО ПРОЕКТ „РЕМОНТ НА УЛ. „СТЕФАН СТАМБОЛОВ“, ГР.САНДАНСКИ” досие
Община Сандански / 30.06.2017 08:05

„Избор на консултант по смисъла на ЗУТ за упражняване на строителен надзор, включително контрол на количествата, качеството и съответствието на изпълняваните строителни и монтажни работи и влаганите материали при реализацията на проект:
„ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР ПО ПРОЕКТ „РЕМОНТ НА УЛ. „СТЕФАН СТАМБОЛОВ“, ГР.САНДАНСКИ”

Намерени са 6 записа