Община Сандански - ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
Номер в АОП: 912024, открита на 16.05.2019 Състояние: АКТИВНА Отвори досие
Наименование: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР ПО ПРОЕКТ „РЕКОНСТРУКЦИЯ ВЪТРЕШНА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА НА С.КАТУНЦИ, ОБЩИНА САНДАНСКИ””
Вид: Публично състезание покажи допълнителна информация
Номер в АОП: 911456, открита на 14.05.2019 Състояние: АКТИВНА Отвори досие
Наименование: Предмет на ремонтните дейности са улиците в следните населени места: с.Катунци, с.Джигурово, с.Дамяница, с.Лебница, с.Поленица, с.Лиляново, с.Ново Делчево, с.Спатово, с.Ласкарево, с.Хотово, с.Виногради, с.Враня, с.Петрово, с.Яново, с.Голешево, с.Пирин, с. Златолист, с.Зорница, с.Любовка, с.Кръстилци, с.Лозеница, с.Сушица, с.Ладарево
Вид: Публично състезание покажи допълнителна информация
Номер в АОП: 910661, открита на 09.05.2019 Състояние: АКТИВНА Отвори досие
Наименование: Ремонт на улици на територията на град Сандански
Вид: Публично състезание покажи допълнителна информация
Номер в АОП: NEWS, открита на 07.05.2019 Състояние: АКТИВНА Отвори досие
Наименование: Пазарна консултация с предмет: Избор на изпълнител за осъществяване на строителен надзор за обект:„Изграждане на пътна връзка и вертикална планировка за обект „Спортно-рекреационен център“ гр. Сандански, УПИ V, кв. 170 по плана на гр. Сандански, община Сандански
Вид: покажи допълнителна информация
Номер в АОП: NEWS, открита на 07.05.2019 Състояние: АКТИВНА Отвори досие
Наименование: Пазарна консултация с предмет: Избор на изпълнител за осъществяване на строителен надзор за обект:„Изготвяне на инвестиционен проект, упражняване на авторски надзор и изпълнение на строително-монтажни работи (инженеринг) за обект „Пътен възел с кръгово кръстовище за подход към град Сандански от Автомагистрала „Струма” при пресичане на Главен път I-1/ E-79”
Вид: покажи допълнителна информация
Номер в АОП: NEWS, открита на 07.05.2019 Състояние: АКТИВНА Отвори досие
Наименование: Пазарна консултация с предмет: Избор на изпълнител за осъществяване на строителен надзор за обект:„Инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор на обект:„Реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за достъпна среда за площад „България“, пешеходна улица „Македония“, ул.“Воден“, гр. Сандански“
Вид: покажи допълнителна информация
Номер в АОП: NEWS, открита на 07.05.2019 Състояние: АКТИВНА Отвори досие
Наименование: Пазарна консултация с предмет: Избор на изпълнител за осъществяване на строителен надзор за обект:Реконструкция вътрешната водопроводна мрежа на с. Катунци, община Сандански” “
Вид: покажи допълнителна информация
Номер в АОП: 909664, открита на 30.04.2019 Състояние: ПРЕКРАТЕНА Отвори досие
Наименование: Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа село Катунци
Вид: Публично състезание покажи допълнителна информация
Номер в АОП: 907915, открита на 16.04.2019 Състояние: АКТИВНА Отвори досие
Наименование: Изготвяне на инвестиционен проект, упражняване на авторски надзор и изпълнение на строително-монтажни работи (инженеринг) за обект „Пътен възел с кръгово кръстовище за подход към град Сандански от Автомагистрала „Струма” при пресичане на Главен път I-1/ E-79
Вид: Публично състезание покажи допълнителна информация
Номер в АОП: NEWS, открита на 09.04.2019 Състояние: АКТИВНА Отвори досие
Наименование: Пазарна консултация с предмет:Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа село Катунци
Вид: покажи допълнителна информация
12345678910...>>Намерени са 147 записа