Община Сандански - ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
Номер в АОП: NEWS, открита на 30.10.2018 Състояние: АКТИВНА Отвори досие
Наименование: Вътрешни правила 2016 год.
Вид: покажи допълнителна информация
Номер в АОП: NEWS, открита на 30.10.2018 Състояние: АКТИВНА Отвори досие
Наименование: Актуализация на Вътрешните правила
Вид: покажи допълнителна информация
Номер в АОП: 9082438, открита на 26.10.2018 Състояние: АКТИВНА Отвори досие
Наименование: нови публикации Изработване на инвестиционен проект във фаза технически и осъществяване на авторски надзор за нуждите на община Сандански за кандидатстване по Стратегията за местно развитие на Местна инициативна група –МИГ Сандански по три обособени позиции
Вид: Събиране на оферти с обява покажи допълнителна информация
Номер в АОП: 874924, открита на 24.10.2018 Състояние: АКТИВНА Отвори досие
Наименование: нови публикации „ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ И СНЕГОПОЧИСТВАНЕ НА ОБЩИНСКАТА ПЪТНА МРЕЖА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА САНДАНСКИ ПРЕЗ ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН СЕЗОН 2018/2019 Г.“
Вид: Открита процедура покажи допълнителна информация
Номер в АОП: 9080979, открита на 19.09.2018 Състояние: ПРИКЛЮЧЕНА Отвори досие
Наименование: „ДОСТАВКА НА ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБОРУДВАНЕ ЗА ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ (ЦСРИ)
Вид: Събиране на оферти с обява покажи допълнителна информация
Номер в АОП: 9079226, открита на 03.08.2018 Състояние: ПРИКЛЮЧЕНА Отвори досие
Наименование: „Ремонт и оборудване на помещения за Детска градина, гр.Сандански“
Вид: Събиране на оферти с обява покажи допълнителна информация
Номер в АОП: 860850, открита на 02.08.2018 Състояние: ПРИКЛЮЧЕНА Отвори досие
Наименование: „Ремонт на ул.”Климент Охридски”, с.Склаве“
Вид: Публично състезание покажи допълнителна информация
Номер в АОП: 858194, открита на 19.07.2018 Състояние: ПРИКЛЮЧЕНА Отвори досие
Наименование: “Възлагане на обществен превоз на пътници по линиите на общинската, областната и републиканската транспортни схеми от квотата на Община Сандански, по три обособени позиции”
Вид: Открита процедура покажи допълнителна информация
Номер в АОП: NEWS, открита на 13.07.2018 Състояние: АКТИВНА Отвори досие
Наименование: Пазарни Консултации за СМР на обект: Изграждане и възстановяване на улично озеленяване на улици в град Сандански- бул.Свобода, ул.Тодор Каблешков, ул.Бистрица, ул.Любен Каравелов, ул.Стефан Стамболов и др. Във връзка с проектно предложение: „Подобряване на естетическия облик на градската среда чрез изграждане и обновяване на уличното озеленяване на ключови части от уличната мрежа в град Сандански”
Вид: покажи допълнителна информация
Номер в АОП: 856460, открита на 10.07.2018 Състояние: ПРИКЛЮЧЕНА Отвори досие
Наименование: 1.Ремонт на локални участъци от улична бетонова настилка: Изрязване, отстраняване, почистване, полагане на бетон и повърхностна обработка 2. Укрепване на същ. подпорни стени в обхвата на улиците
Вид: Публично състезание покажи допълнителна информация
12345678910...>>Намерени са 117 записа