Община Сандански - ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
Номер в АОП: 789156, открита на 29.05.2017 Състояние: АКТИВНА Отвори досие
Наименование: нови публикации „Изпълнение на Инженеринг - проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на община Сандански по 6 обособени позиции"
Вид: Публично състезание покажи допълнителна информация
Номер в АОП: 789165, открита на 29.05.2017 Състояние: АКТИВНА Отвори досие
Наименование: нови публикации „ИНЖЕНЕРИНГ - ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР ЗА ВНЕДРЯВАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ ПО ПРОЕКТ „ПОВИШАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ НА ЖИЛИЩНИ СГРАДИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД САНДАНСКИ”, ОСЪЩЕСТВЯВАН ПО ОПРР 2014-2020, ЗА ОБЕКТ : ЖИЛИЩНИ СГРАДИ С АДРЕСИ: ГР.САНДАНСКИ, УЛ. ПИРИН №29-31,УЛ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ №17-19,УЛ. АСЕН ХАДЖИВАСИЛЕВ №1”
Вид: Договаряне без предварително обявление покажи допълнителна информация
Номер в АОП: 789169, открита на 29.05.2017 Състояние: АКТИВНА Отвори досие
Наименование: нови публикации „ИНЖЕНЕРИНГ - ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР ЗА ВНЕДРЯВАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ ПО ПРОЕКТ „ПОВИШАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ НА ЖИЛИЩНИ СГРАДИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД САНДАНСКИ”, ОСЪЩЕСТВЯВАН ПО ОПРР 2014-2020, ЗА ОБЕКТ : ЖИЛИЩНИ СГРАДИ С АДРЕСИ: гр.Сандански, ул. “Хр.Ботев” №7-9 гр.Сандански, ул. “Княз Борис I” №5, гр.Сандански, ул. “Бистрица” №5”
Вид: Договаряне без предварително обявление покажи допълнителна информация
Номер в АОП: 789171, открита на 29.05.2017 Състояние: АКТИВНА Отвори досие
Наименование: нови публикации „ИНЖЕНЕРИНГ - ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР ЗА ВНЕДРЯВАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ ПО ПРОЕКТ „ПОВИШАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ НА ЖИЛИЩНИ СГРАДИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД САНДАНСКИ”, ОСЪЩЕСТВЯВАН ПО ОПРР 2014-2020, ЗА ОБЕКТ : ЖИЛИЩНИ СГРАДИ С АДРЕСИ: гр.Сандански, ул. “Ал.Буйнов” №19, 21, 23; гр.Сандански, ул. “Юрий Гагарин” №2, 4”
Вид: Договаряне без предварително обявление покажи допълнителна информация
Номер в АОП: 789182, открита на 29.05.2017 Състояние: АКТИВНА Отвори досие
Наименование: нови публикации „ИНЖЕНЕРИНГ - ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР ЗА ВНЕДРЯВАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ ПО ПРОЕКТ „ПОВИШАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ НА ЖИЛИЩНИ СГРАДИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД САНДАНСКИ”, ОСЪЩЕСТВЯВАН ПО ОПРР 2014-2020, ЗА ОБЕКТ : ЖИЛИЩНИ СГРАДИ С АДРЕСИ: гр.Сандански, ул. “Солунска” №31; гр.Сандански, ул. “Григор Пърличев” №2; гр.Сандански, ул. “Кирил и Методий” №5; гр.Сандански, ул. “Емануил Васкидович” №5”
Вид: Договаряне без предварително обявление покажи допълнителна информация
Номер в АОП: NEWS, открита на 15.05.2017 Състояние: АКТИВНА Отвори досие
Наименование: Процедура по PRAG за Строителство за подобряване на инфраструктурата на парка Свети Врач в Сандански по проект CB006.1.21.207
Вид: покажи допълнителна информация
Номер в АОП: 784703, открита на 25.04.2017 Състояние: АКТИВНА Отвори досие
Наименование: „Избор на консултант по смисъла на ЗУТ за упражняване на строителен надзор, включително контрол на количествата, качеството и съответствието на изпълняваните строителни и монтажни работи и влаганите материали при реализацията на „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР ПО ПРОЕКТ „РЕКОНСТРУКЦИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ЗЕМЕДЕЛСКА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ “КЛИМЕНТ ТИМИРЯЗЕВ”, ГРАД САНДАНСКИ”,
Вид: Публично състезание покажи допълнителна информация
Номер в АОП: 784704, открита на 19.04.2017 Състояние: АКТИВНА Отвори досие
Наименование: „Организация и провеждане на фестивали в град Сандански по две обособени позиции: Обособена позиция 1: “Организация, провеждане, телевизионно заснемане и медийно отразяване на Международен фестивал „Пирин Фолк Сандански“ през 2017г. и 2018г.; Обособена позиция 2: „Организация, провеждане, телевизионно заснемане и медийно отразяване на Национален музикален фестивал за млади БГ изпълнители на нова модерна авторска БГ песен - “BG MUSIC FESTIVAL” 2017
Вид: Договаряне без предварително обявление покажи допълнителна информация
Номер в АОП: 776869, открита на 15.03.2017 Състояние: АКТИВНА Отвори досие
Наименование: „ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ЗА ИНФОРМИРАНОСТ, ПУБЛИЧНОСТ И КОМУНИКАЦИЯ ПРИ РЕАЛИЗАЦИЯТА НА ПРОЕКТ „РЕКОНСТРУКЦИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ЗЕМЕДЕЛСКА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ “КЛИМЕНТ ТИМИРЯЗЕВ”, ГРАД САНДАНСКИ”,
Вид: Публично състезание покажи допълнителна информация
Номер в АОП: 9062361, открита на 15.03.2017 Състояние: ПРИКЛЮЧЕНА Отвори досие
Наименование: „Консултантска услуга за изготвяне на прединвестиционни проучвания /ПИП/, планове и анализи за управление на отпадъците на регионална система Сандански (общините Сандански, Струмяни и Кресна) - необходима изискуема документация за кандидатстване по процедура BG16M10P002-2.02 на Оперативна програма “Околна среда 2014-2020 г.“
Вид: Събиране на оферти с обява покажи допълнителна информация
123456789Намерени са 83 записа