Община Сандански - ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
Номер в АОП: 9080979, открита на 19.09.2018 Състояние: АКТИВНА Отвори досие
Наименование: нови публикации „ДОСТАВКА НА ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБОРУДВАНЕ ЗА ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ (ЦСРИ)
Вид: Събиране на оферти с обява покажи допълнителна информация
Номер в АОП: 9079226, открита на 03.08.2018 Състояние: ПРИКЛЮЧЕНА Отвори досие
Наименование: „Ремонт и оборудване на помещения за Детска градина, гр.Сандански“
Вид: Събиране на оферти с обява покажи допълнителна информация
Номер в АОП: 860850, открита на 02.08.2018 Състояние: АКТИВНА Отвори досие
Наименование: „Ремонт на ул.”Климент Охридски”, с.Склаве“
Вид: Публично състезание покажи допълнителна информация
Номер в АОП: 858194, открита на 19.07.2018 Състояние: АКТИВНА Отвори досие
Наименование: “Възлагане на обществен превоз на пътници по линиите на общинската, областната и републиканската транспортни схеми от квотата на Община Сандански, по три обособени позиции”
Вид: Открита процедура покажи допълнителна информация
Номер в АОП: NEWS, открита на 13.07.2018 Състояние: АКТИВНА Отвори досие
Наименование: Пазарни Консултации за СМР на обект: Изграждане и възстановяване на улично озеленяване на улици в град Сандански- бул.Свобода, ул.Тодор Каблешков, ул.Бистрица, ул.Любен Каравелов, ул.Стефан Стамболов и др. Във връзка с проектно предложение: „Подобряване на естетическия облик на градската среда чрез изграждане и обновяване на уличното озеленяване на ключови части от уличната мрежа в град Сандански”
Вид: покажи допълнителна информация
Номер в АОП: 856460, открита на 10.07.2018 Състояние: АКТИВНА Отвори досие
Наименование: 1.Ремонт на локални участъци от улична бетонова настилка: Изрязване, отстраняване, почистване, полагане на бетон и повърхностна обработка 2. Укрепване на същ. подпорни стени в обхвата на улиците
Вид: Публично състезание покажи допълнителна информация
Номер в АОП: 9078134, открита на 05.07.2018 Състояние: ПРИКЛЮЧЕНА Отвори досие
Наименование: „Ремонт сграда на ІІ ОУ”Хр. Смирненски” и ПГ”Яне Сандански, гр. Сандански“”
Вид: Събиране на оферти с обява покажи допълнителна информация
Номер в АОП: 855138, открита на 03.07.2018 Състояние: ПРИКЛЮЧЕНА Отвори досие
Наименование: „Ремонт на улици на територията на гр. Сандански”
Вид: Публично състезание покажи допълнителна информация
Номер в АОП: 851582, открита на 14.06.2018 Състояние: ПРИКЛЮЧЕНА Отвори досие
Наименование: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на социалните заведения на територията на община Сандански”
Вид: Открита процедура покажи допълнителна информация
Номер в АОП: 850688, открита на 08.06.2018 Състояние: ПРИКЛЮЧЕНА Отвори досие
Наименование: Събиране на ТБО , експлоатация и поддържане на депо за битови отпадъци
Вид: Договаряне без публикуване на обявление за поръчка покажи допълнителна информация
12345678910...>>Намерени са 115 записа