Община Сандански - ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
Публикувано на 16.04.2019 14:17 от Община Сандански
Оферти във връзка с пазарни консултации

Община Сандански публикува получените оферти във връзка с проведени пазарни проучвания за определяне на прогнозната стойност на обществена поръчка с предмет:„Изготвяне на инвестиционен проект, упражняване на авторски надзор и изпълнение на строително-монтажни работи (инженеринг) за обект „Пътен възел с кръгово кръстовище за подход към град Сандански от Автомагистрала „Струма” при пресичане на Главен път I-1/ E-79”

Публикувано на 05.04.2019 09:40 от Община Сандански
СМР за «Пътен възел с кръгово кръстовище за подход към град Сандански от Автомагистрала „Струма” при пресичане на Главен път I-1 / E-79»

На основание чл. 21 ал.2 от ЗОП община Сандански обявява позарни консултации във връзка с определяне на прогнозната стойност на обществена поръчка с предмет:Избор на изпълнител за извършване на СМР за обект:«Пътен възел с кръгово кръстовище за подход към град Сандански от Автомагистрала „Струма” при пресичане на Главен път I-1 / E-79»

Публикувано на 02.04.2019 09:40 от Община Сандански
Оферти във връзка с пазарни консултации

На основание чл. 44, ал.3 от ЗОП община Сандански публикува постъпилите оферти във връзка с проведени пазарни проучвания за   процедура с предмет:„Изграждане на пътна връзка и вертикална планировка за обект „Спортно-рекреационен център“ гр. Сандански, УПИ V, кв. 170 по плана на гр.Сандански, община Сандански  

Публикувано на 02.04.2019 09:25 от Община Сандански
Оферти във връзка с пазарни консултации

На основание чл.44, ал.3 от ЗОП община Сандански публикува офертите постъпили във връзка с проведени  пазарни консултации

Публикувано на 15.03.2019 09:30 от Община Сандански
Пазарни консултации с предмет:„Изграждане на пътна връзка и вертикална планировка за обект „Спортно-рекреационен център“ гр. Сандански, УПИ V, кв. 170 по плана на гр.Сандански, община Сандански

Във връзка с изискването на чл. 21, ал.2 от ЗОП община Сандански обявява пазарни консултации за определяне на прогнозната стойност на процедура с предмет:„Изграждане на пътна връзка и вертикална планировка за обект „Спортно-рекреационен център“ гр. Сандански, УПИ V, кв. 170 по плана на гр.Сандански, община Сандански

Публикувано на 28.12.2018 15:45 от Община Сандански
Оферти във връзка с пазарни консултации

община Сандански публикува оферти във връзка с проведени пазарни консултации

Публикувано на 20.12.2018 15:10 от Община Сандански
Оферти във връзка с пазарни консултации

Община Сандански публикува постъпилите оферти във връзка с проведени пазарни консултации

Публикувано на 20.12.2018 15:10 от Община Сандански
Оферти във връзка с пазарни консултации

Община Сандански обявява постъпилите оферти във връзка с проведени пазарни консултации

Публикувано на 10.12.2018 16:55 от Община Сандански
Пазарни консултации с предмет:Строително-монтажни работи по Покрив, за обект: Сграда – Кметство в село Дебрене, находящо се в УПИ VI /представляващ УПИ I и УПИ II по стар план/, кв.14

Пазарни консултации с предмет:Строително-монтажни работи по Покрив, за обект: Сграда – Кметство в село Дебрене, находящо се в УПИ VI /представляващ УПИ I и УПИ II по стар план/, кв.14

Публикувано на 10.12.2018 16:53 от Община Сандански
пазарни консултации с предмет:1. Доставка на преносими уреди и съоръжения за пожарогасене и евакуация, за обект: „Цялостна реконструкция на сградата на кметството в село Дебрене и обезопасяване на строителните елементи в УПИ VI /представляващ УПИ I и УПИ II по стар план/, с цел подобряване на енергийната ефективност и качеството на административните услуги”

пазарни консултации с предмет:1. Доставка на преносими уреди и съоръжения за пожарогасене и евакуация, за обект: „Цялостна реконструкция на сградата на кметството в село Дебрене и обезопасяване на строителните елементи в УПИ VI /представляващ УПИ I и УПИ II по стар план/, с цел подобряване на енергийната ефективност и качеството на административните услуги”

123Намерени са 29 записа