Община Сандански - ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
Публикувано на 08.01.2020 10:45 от Община Сандански
Текущ ремонт на покривната хидроизолация, на многофамилна жилищна сграда с идентификатор 65334.302.6001.8 по КК на гр. Сандански, с административен адрес: гр. Сандански, ж.к. „Спартак“, блок 5”

община Сандански обявява стартирането на пазарни консултации с предмет:Текущ ремонт на покривната хидроизолация, на многофамилна жилищна сграда с идентификатор 65334.302.6001.8 по КК на гр. Сандански, с административен адрес: гр. Сандански, ж.к. „Спартак“, блок 5”

Публикувано на 10.10.2019 11:38 от Община Сандански
Постъпили оферти във връзка с Организиране и провеждане на дейности по повишаване на обществената осведоменост и насърчаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство

община Сандански публикува постъпилите оферти във връзка с проведени пазарни консултации с предмет:Организиране и провеждане на дейности по повишаване на обществената осведоменост и насърчаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство

Публикувано на 24.09.2019 14:26 от Община Сандански
„Текущ ремонт на покривната хидроизолация, на многофамилна жилищна сграда с идентификатор 65334.302.6001.8 по КК на гр. Сандански, с административен адрес: гр. Сандански, ж.к. „Спартак“, блок 5”

Община Сандански публикува покана за набиране на оферти във връзка с определяне на стойността за „Текущ ремонт на покривната хидроизолация, на многофамилна жилищна сграда с идентификатор 65334.302.6001.8 по КК на гр. Сандански, с административен адрес: гр. Сандански, ж.к. „Спартак“, блок 5”

Публикувано на 19.09.2019 11:30 от Община Сандански
Пазарни консултации с предмет:Организиране и провеждане на дейности по повишаване на обществената осведоменост и насърчаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство

На основание чл. чл. 21 ал.2 от ЗОП община Сандански публикува покана за  пазарни консултации с предмет: Организиране и провеждане на дейности по повишаване на обществената осведоменост и насърчаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство

Публикувано на 23.08.2019 16:07 от Община Сандански
Пазарна консултация с предмет:Премахване на строеж :Външна тоалетна и септична яма, изградени в имот с ид.№ 65334.102.856 по КККР на гр.Сандански

община Сандански обявява пазарна консултация с предмет:Премахване на строеж :Външна тоалетна и септична яма, изградени в имот с ид.№ 65334.102.856 по КККР на гр.Сандански

Публикувано на 28.06.2019 16:35 от Община Сандански
Оферти във връзка с пазарни консултации

Община Сандански публикува постъпилите оферти във връзка с обявени пазарни консултации

Публикувано на 10.06.2019 16:36 от Община Сандански
Пазарна консултация с предмет:Основно обновяване и рехабилитация на читалището в село Поленица, Община Сандански

Община Сандански обявява пазарна консултация с предмет:Основно обновяване и рехабилитация на читалището в село Поленица, Община Сандански

Публикувано на 06.06.2019 11:05 от Община Сандански
Оферти във връзка с пазарни консултации

община Сандански публикува постъпилите оферти във връзка с проведени пазарни консултации

Публикувано на 31.05.2019 15:50 от Община Сандански
Оферти във връзка с пазарни консултации

община Сандански публикува получените оферти във връзка с обявените пазарни консулнации

Публикувано на 29.05.2019 10:53 от Община Сандански
„Подпорни стени в имот №109001, землище на с.Кърланово в ляво при км 3+000, имот №000010, землище на с.Любовище и имот №000041, землище на с.Рожен, в ляво и дясно на входа и изхода на земен тунел при км 6+520 от общински път BLG 1246 /III-109/ - Мелник – Рожен – Любовище - Кашина, община Сандански“.

пазарна консултация с предмет:„Подпорни стени в имот №109001, землище на с.Кърланово в ляво при км 3+000, имот №000010, землище на с.Любовище и имот №000041, землище на с.Рожен, в ляво и дясно на входа и изхода на земен тунел при км 6+520 от общински път BLG 1246 /III-109/ - Мелник – Рожен – Любовище - Кашина, община Сандански“.

123456Намерени са 51 записа