Община Сандански - ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
Публикувано на 28.06.2019 16:35 от Община Сандански
Оферти във връзка с пазарни консултации

Община Сандански публикува постъпилите оферти във връзка с обявени пазарни консултации

Публикувано на 10.06.2019 16:36 от Община Сандански
Пазарна консултация с предмет:Основно обновяване и рехабилитация на читалището в село Поленица, Община Сандански

Община Сандански обявява пазарна консултация с предмет:Основно обновяване и рехабилитация на читалището в село Поленица, Община Сандански

Публикувано на 06.06.2019 11:05 от Община Сандански
Оферти във връзка с пазарни консултации

община Сандански публикува постъпилите оферти във връзка с проведени пазарни консултации

Публикувано на 31.05.2019 15:50 от Община Сандански
Оферти във връзка с пазарни консултации

община Сандански публикува получените оферти във връзка с обявените пазарни консулнации

Публикувано на 29.05.2019 10:53 от Община Сандански
„Подпорни стени в имот №109001, землище на с.Кърланово в ляво при км 3+000, имот №000010, землище на с.Любовище и имот №000041, землище на с.Рожен, в ляво и дясно на входа и изхода на земен тунел при км 6+520 от общински път BLG 1246 /III-109/ - Мелник – Рожен – Любовище - Кашина, община Сандански“.

пазарна консултация с предмет:„Подпорни стени в имот №109001, землище на с.Кърланово в ляво при км 3+000, имот №000010, землище на с.Любовище и имот №000041, землище на с.Рожен, в ляво и дясно на входа и изхода на земен тунел при км 6+520 от общински път BLG 1246 /III-109/ - Мелник – Рожен – Любовище - Кашина, община Сандански“.

Публикувано на 20.05.2019 16:25 от Община Сандански
Оферти във връзка с пазарни консултации

община Сандански публикува получените оферти във връзка с обявените  пазарни консултации

Публикувано на 20.05.2019 16:25 от Община Сандански
Оферти във връзка с пазарни консултации

Община Сандански публикува  получените оферти във връзка  пазарни консултации

Публикувано на 20.05.2019 16:25 от Община Сандански
Оферти във връзка с пазарни консултации

Община Сандански публикува получените оферти във връзка с обявените пазарни консултации

Публикувано на 17.05.2019 16:20 от Община Сандански
Оферти във връзка с пазарни консултации

Община Сандански публикува постъпилите оферти

Публикувано на 08.05.2019 15:28 от Община Сандански
Оферти във връзка с пазарни консултации

Община Сандански пулбикува постъпилите  оферти във връзка с пазарни консултации с предмет:Ремонт на улици на територията на град Сандански

12345Намерени са 49 записа