Община Сандански - ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
Публикувано на 27.02.2018 14:40 от Община Сандански
Актуализация на вътрешни правила

Община Сандански публикува Актуализираните вътрешни правила за управление на цикъла на обществените поръчки в община Сандански

Публикувано на 01.10.2014 12:45 от Община Сандански
Вътрешни правила за организиране на обществени поръчки

Вътрешни правила за подготовка,  организиране и провеждане на обществени поръчки

Намерени са 2 записа