Община Сандански - ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
Номер в АОП: 9051949, открита на 31.03.2016 Състояние: ПРИКЛЮЧЕНА Отвори досие
Наименование: „Доставка на специализирано транспортно средство, адаптирано за превоз на хора с увреждания
Вид: Публична покана съгласно гл. 8a преди 15.04.2016г. покажи допълнителна информация
Номер в АОП: 9043617, открита на 08.07.2015 Състояние: ПРИКЛЮЧЕНА Отвори досие
Наименование: ”Изграждане на тротоари по булевард Македония в град Сандански”
Вид: Публична покана съгласно гл. 8a преди 15.04.2016г. покажи допълнителна информация
Номер в АОП: 9040966, открита на 20.04.2015 Състояние: ПРИКЛЮЧЕНА Отвори досие
Наименование: "РЕМОНТ НА СГРАДАТА НА ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ В ГРАД МЕЛНИК и СЪЗДАВАНЕ НА ТУРИСТИЧЕСКИ АТРАКЦИОН МЕЛНИШКИ ЗАНАЯТИ"
Вид: Публична покана съгласно гл. 8a преди 15.04.2016г. покажи допълнителна информация
Номер в АОП: 9039206, открита на 25.02.2015 Състояние: ПРИКЛЮЧЕНА Отвори досие
Наименование: Ремонт на улици в град Сандански
Вид: Публична покана съгласно гл. 8a преди 15.04.2016г. покажи допълнителна информация
Номер в АОП: 9036441, открита на 24.11.2014 Състояние: ПРИКЛЮЧЕНА Отвори досие
Наименование: Укрепване склонов участък от общински път с. Рожен - Роженски манастир, община Сандански
Вид: Публична покана съгласно гл. 8a преди 15.04.2016г. покажи допълнителна информация
Намерени са 5 записа