Община Сандански - ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
Номер в АОП: 907915, открита на 16.04.2019 Състояние: АКТИВНА Отвори досие
Наименование: нови публикации Изготвяне на инвестиционен проект, упражняване на авторски надзор и изпълнение на строително-монтажни работи (инженеринг) за обект „Пътен възел с кръгово кръстовище за подход към град Сандански от Автомагистрала „Струма” при пресичане на Главен път I-1/ E-79
Вид: Публично състезание покажи допълнителна информация
Номер в АОП: 905494, открита на 02.04.2019 Състояние: АКТИВНА Отвори досие
Наименование: нови публикации „Инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор на обект:„Реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за достъпна среда за площад „България“, пешеходна улица „Македония“, ул.“Воден“, гр. Сандански“
Вид: Публично състезание покажи допълнителна информация
Номер в АОП: 905458, открита на 02.04.2019 Състояние: АКТИВНА Отвори досие
Наименование: „Изграждане на пътна връзка и вертикална планировка за обект „Спортно-рекреационен център“ гр. Сандански, УПИ V, кв. 170 по плана на гр. Сандански, община Сандански
Вид: Публично състезание покажи допълнителна информация
Номер в АОП: 902649, открита на 22.03.2019 Състояние: АКТИВНА Отвори досие
Наименование: Доставка на Дизелово гориво Б6 за нуждите на Община Сандански за срок от 2 години.
Вид: Договаряне без публикуване на обявление за поръчка покажи допълнителна информация
Номер в АОП: 900232, открита на 12.03.2019 Състояние: ПРИКЛЮЧЕНА Отвори досие
Наименование: „Организация и провеждане на фестивали в град Сандански по две обособени позиции: Обособена позиция 1: “Организация, провеждане, телевизионно заснемане и медийно отразяване на Международен фестивал „Пирин Фолк Сандански“ през 2019г. ;Обособена позиция 2: „Организация, провеждане, телевизионно заснемане и медийно отразяване на Национален музикален фестивал за млади БГ изпълнители на нова модерна авторска БГ песен - “BG MUSIC FESTIVAL” 2019
Вид: Пряко договаряне покажи допълнителна информация
Номер в АОП: 880517, открита на 26.11.2018 Състояние: АКТИВНА Отвори досие
Наименование: Доставка на течни горива за нуждите на Община Сандански за срок от 2 години
Вид: Договаряне без публикуване на обявление за поръчка покажи допълнителна информация
Номер в АОП: 874924, открита на 24.10.2018 Състояние: ПРИКЛЮЧЕНА Отвори досие
Наименование: „ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ И СНЕГОПОЧИСТВАНЕ НА ОБЩИНСКАТА ПЪТНА МРЕЖА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА САНДАНСКИ ПРЕЗ ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН СЕЗОН 2018/2019 Г.“
Вид: Открита процедура покажи допълнителна информация
Номер в АОП: 860850, открита на 02.08.2018 Състояние: ПРИКЛЮЧЕНА Отвори досие
Наименование: „Ремонт на ул.”Климент Охридски”, с.Склаве“
Вид: Публично състезание покажи допълнителна информация
Номер в АОП: 858194, открита на 19.07.2018 Състояние: ПРИКЛЮЧЕНА Отвори досие
Наименование: “Възлагане на обществен превоз на пътници по линиите на общинската, областната и републиканската транспортни схеми от квотата на Община Сандански, по три обособени позиции”
Вид: Открита процедура покажи допълнителна информация
Номер в АОП: 856460, открита на 10.07.2018 Състояние: ПРИКЛЮЧЕНА Отвори досие
Наименование: 1.Ремонт на локални участъци от улична бетонова настилка: Изрязване, отстраняване, почистване, полагане на бетон и повърхностна обработка 2. Укрепване на същ. подпорни стени в обхвата на улиците
Вид: Публично състезание покажи допълнителна информация
123456Намерени са 59 записа